Saltar al contingut principal

Calendari de l'Idescat de difusió de resultats: EIE

2018

Calendari de l'Idescat de difusió de resultats: EIE. 2018
EIE: Estadística estructural d'empreses del sector industrial
2016
iCalendar

Actuacions dels programes anuals que desenvolupen el Pla estadístic de Catalunya 2017–2020