Saltar al contingut principal

Calendari de l'Idescat de difusió de resultats: EULP

2019

Calendari de l'Idescat de difusió de resultats: EULP. 2019
CodiEstadísticaPeríode temporal
EULP: Enquesta d'usos lingüístics de la població
2018
Municipi de Barcelona i altres resultats territorials2018
iCalendar