Saltar al contingut principal

Calendari de l'Idescat de difusió de resultats: IPI

2020

Calendari de l'Idescat de difusió de resultats: IPI. 2020
IPI: Índex de producció industrial
11/2019
12/2019
FebrerDades provisionals2019
01/2020
02/2020
03/2020
MaigDades definitives2019
04/2020
05/2020
06/2020
07/2020
08/2020
09/2020
10/2020
iCalendar