Saltar al contingut principal

Calendari de l'Idescat de difusió de resultats: TURHOT

2020

Calendari de l'Idescat de difusió de resultats: TURHOT. 2020
CodiEstadísticaPeríode temporal
TURHOT: Estadística de l'activitat hotelera
12/2019
Dades provisionals2019
01/2020
02/2020
03/2020
04/2020
05/2020
06/2020
07/2020
Dades definitives2019
08/2020
09/2020
10/2020
11/2020
iCalendar