Saltar al contingut principal

Calendari de l'Idescat de difusió de resultats. Per estadística

2013

Calendari de l'Idescat de difusió de resultats. Per estadística. 2013
CodiEstadísticaPeríode
12/2012
01/2013
02/2013
03/2013
04/2013
05/2013
06/2013
07/2013
08/2013
09/2013
10/2013
11/2013
T1/2013
T2/2013
T3/2013
2012
2012
Cens d'edificis. Dades provisionals2011
Població en establiments col·lectius2011
Cens lingüístic. Avanç2011
Cens d'edificis. Dades definitives2011
Característiques dels habitatges2011
T4/2012
T1/2013
T2/2013
T3/2013
10/2012
11/2012
12/2012
Dades provisionals2012
01/2013
02/2013
03/2013
04/2013
05/2013
06/2013
07/2013
08/2013
Dades definitives2012
09/2013
T4/2012
Dades provisionals2012
T1/2013
T2/2013
Dades definitives2012
T3/2013
2008–2010
Defuncions2012
2011
2011
2011
T4/2012
T1/2013
2012
T2/2013
T3/2013
Ampliació de resultats2011
2012
01/01/2013
2011
2012
Edat escolar2011–2012
Estudis universitaris2011
2011
Estimacions postcensals. Avanç2012
Estimacions intercensals2001–2011
Estimacions postcensals2012
T4/2012
2012
T1/2013
Formació i condicions de treball2012
T2/2013
T3/2013
2012
2012–2013
Temps del treball remunerat i no remunerat2010–2011
11/2012
12/2012
01/2013
02/2013
03/2013
04/2013
05/2013
06/2013
07/2013
08/2013
09/2013
10/2013
04/2013
05/2013
06/2013
07/2013
08/2013
09/2013
10/2013
11/2013
T1/2013
T2/2013
T3/2013
T4/2013
2011
2011
11/2012
12/2012
Dades provisionals2012
01/2013
02/2013
03/2013
Dades definitives2012
04/2013
05/2013
06/2013
07/2013
08/2013
09/2013
10/2013
12/2012
Dades provisionals2012
01/2013
02/2013
03/2013
Dades definitives2012
04/2013
05/2013
06/2013
07/2013
08/2013
09/2013
10/2013
11/2013
2011
11/2012
12/2012
2012
01/2013
02/2013
03/2013
04/2013
05/2013
06/2013
07/2013
08/2013
09/2013
10/2013
Matrimonis. Avanç2012
2011
2012
Naixements2012
Naixements. Noms dels nadons2012
T3/2012
T4/2012
T1/2013
T2/2013
T2/2012
T3/2012
T4/2012
T1/2013
T2/2013
2013
2012
2010
T4/2012
T1/2013
T2/2013
T3/2013
Explotació estadística2012
Població estrangera2012
Explotació estadística. Avanç2013
Xifres oficials2013
2011
2012
2012
2011
2010
2013
T4/2012
Dades provisionals2012
T1/2013
Dades definitives2012
T2/2013
T3/2013
T4/2012
Dades definitives2012
T1/2013
T2/2013
T3/2013
12/2012
Dades provisionals2012
01/2013
02/2013
03/2013
04/2013
05/2013
Dades definitives2012
06/2013
07/2013
08/2013
09/2013
10/2013
11/2013
T4/2012
Dades provisionals2012
T1/2013
T2/2013
Dades definitives2012
T3/2013
iCalendar