Saltar al contingut principal

2410 — Fabricació de productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges

  Aquesta classe comprèn:

  • L'explotació d'alts forns, convertidors d'acer i tallers de laminatges i d'acabament.
  • La producció de ferro de puresa excepcional mitjançant electròlisis i altres processos químics.
  • La producció de lingots de ferro i fosa especular en lingots, blocs, grànuls, pols o altres formes primàries.
  • La producció de ferroaliatges.
  • La producció de productes fèrrics per reducció directa de ferro i altres productes fèrrics porosos.
  • La producció de productes semiacabats d'acer inoxidable o altres acers aliats.
  • La refosa de lingots de residus de ferro o acer.
  • La producció de ferro granular i pólvores de ferro.
  • La producció de lingots, altres formes primàries i productes semiacabats d'acer inoxidable o altres acers aliats.
  • La producció d'angles i perfils d'acer inoxidable o altres acers aliats.
  • La producció de barres i barretes d'acer inoxidable o altres acers aliats.
  • La producció de productes plans laminats de ferro o acer no aliat.
  • La producció d'angles i perfils de ferro o acer no aliat.
  • La producció de barres i barretes de ferro o acer no aliat.
  • La producció de materials d'acer per a vies fèrries.

  Aquesta classe no comprèn:

  • L'estiratge en fred de barres (vegeu 2431).

  Descendents

  Aquesta rúbrica no té descendents perquè pertany al nivell més detallat de la classificació.

  Proposta d'etiqueta curta

  Fabricació productes bàsics ferro i acer