Saltar al contingut principal

2630 — Fabricació d'equips de telecomunicacions

  Aquesta classe comprèn:

  • La fabricació d'equips de commutació de centrals telefòniques.
  • La fabricació de telèfons sense fils.
  • La fabricació d'equips per a centraletes privades connectades a la xarxa pública.
  • La fabricació d'equips telefònics i de faxos, inclosos els contestadors automàtics.
  • La fabricació d'equips de transmissió de dades, com ara ponts, encaminadors i punts d'accés.
  • La fabricació d'antenes de transmissió i recepció.
  • La fabricació d'equips de televisió per cable.
  • La fabricació de localitzadors (cercapersones).
  • La fabricació de telèfons mòbils o cel·lulars.
  • La fabricació d'equips de comunicació portàtils.
  • La fabricació d'equips d'emissió i per a estudis de ràdio i televisió, incloses les càmeres de televisió.
  • La fabricació de mòdems i equips portadors.
  • La fabricació de sistemes d'alarma antirobatori i contra incendis, emissors de senyals a una estació de control.
  • La fabricació de transmissors de ràdio i televisió.
  • La fabricació de dispositius de comunicació que utilitzen senyals infrarojos (per exemple, comandaments a distància).
  • La fabricació de monitors de plasma semiacabats (febrer 2017).

  Aquesta classe no comprèn:

  • La fabricació de components i (sub)assemblatges utilitzats en equips de comunicacions, inclosos els mòdems informàtics interns i externs (vegeu 261).
  • La fabricació de circuits impresos acoblats (vegeu 2612).
  • La fabricació d'ordinadors i perifèrics (vegeu 2620).
  • La fabricació d'equips d'àudio i vídeo de consum (vegeu 2640).
  • La fabricació de dispositius GPS (vegeu 2651).
  • La fabricació de marcadors electrònics (vegeu 2790).
  • La fabricació de semàfors (vegeu 2790).

  Aquesta classe inclou la fabricació d'equips telefònics i de transmissió de dades utilitzades per a transmetre senyals electrònicament mitjançant cables, o bé a través de l'aire, com ara en els equips d'emissió de ràdio i televisió i de comunicació sense fils.

  Descendents

  Aquesta rúbrica no té descendents perquè pertany al nivell més detallat de la classificació.

  Proposta d'etiqueta curta

  Fabricació equips de telecomunicacions

  Correspondència amb CNAE-2009 (es)
  Codi Descripció
  2630 Fabricación de equipos de telecomunicaciones
  Correspondència amb NACE-REV.2 (en)
  Codi Descripció
  2630 Manufacture of communication equipment