Saltar al contingut principal

2841 — Fabricació de màquines eina per treballar els metalls

  Aquesta classe comprèn:

  • La fabricació de màquines eina per al treball dels metalls, fins i tot aquelles que funcionen amb rajos làser, ones ultrasòniques, arc de plasma, impulsos magnètics i similars.
  • La fabricació de màquines eina per al tornejat, fresatge, conformació, planejament, perforació, esmerilament i similars.
  • La fabricació de màquines eina per a embotició o estampació.
  • La fabricació de premses encunyadores, premses hidràuliques, frens hidràulics, martells de caiguda lliure, màquines per a forjar i similars.
  • La fabricació de bancs de trefilar, laminadores per a rosques i màquines per a treballar amb filferro.

  Aquesta classe comprèn també:

  • La fabricació de components i accessoris de màquines eina per treballar els metalls.

  Aquesta classe no comprèn:

  • La fabricació d'eines intercanviables per a eines de mà (vegeu 2573).
  • La fabricació d'equips per a soldadura (vegeu 2790).

  Descendents

  Aquesta rúbrica no té descendents perquè pertany al nivell més detallat de la classificació.

  Proposta d'etiqueta curta

  Fabricació màquines eina per treballar metalls

  Correspondència amb NACE-REV.2 (en)
  Codi Descripció
  2841 Manufacture of metal forming machinery