Saltar al contingut principal

2899 — Fabricació d'altres tipus de maquinària per a usos específics ncaa

  Aquesta classe comprèn:

  • La fabricació d'assecadores de fusta, pasta de paper, paper o cartó.
  • La fabricació de màquines i aparells per a impremta i enquadernació i de màquines auxiliars de la impressió sobre diversos materials.
  • La fabricació de maquinària per produir rajoles, maons, pastes de ceràmica emmotllades, tubs, elèctrodes de grafit, guix de pissarra i similars.
  • La fabricació de maquinària per a la fabricació de semiconductors.
  • La fabricació de robots industrials multitasca per a usos diversos.
  • La fabricació de màquines i equips específics diversos:
   • Màquines per al muntatge de làmpades elèctriques o electròniques, tubs (vàlvules) o bombetes.
   • Màquines per a la producció o el treball en calent de vidre o de manufactures de vidre, de fibra o fil de vidre.
   • Màquines i aparells per a la separació isotòpica.
  • La fabricació d'equips d'alineació i equilibratge de pneumàtics; equips d'equilibratge (excepte per a rodes).
  • La fabricació de mecanismes de llançament d'aeronaus, catapultes de portaavions i equips similars.
  • La fabricació de llits per bronzejar-se.
  • La fabricació d'equips per a bitlleres automàtiques (per exemple, col·locadors de bitlles).
  • La fabricació de cavallets, gronxadors, guinguetes de tir al blanc i altres atraccions de fira.
  • La fabricació de sistemes de greixatge central.
  • La fabricació de maquinària per comprimir rebutjos no metàl·lics (febrer 2017).
  • La fabricació de torniquets (febrer 2017).
  • La fabricació de sistemes d'enrotllat per a bobines o per a l'obtenció del funcionament d'aparells (febrer 2017).

  Aquesta classe no comprèn:

  • La fabricació d'aparells d'ús domèstic (vegeu 275).
  • La fabricació de fotocopiadores i similars (vegeu 2823).
  • La fabricació de màquines i equips per al treball del cautxú endurit, de matèries plàstiques endurides o de vidre en fred (vegeu 2849).
  • La fabricació de lingoteres (vegeu 2891).

  Descendents

  Aquesta rúbrica no té descendents perquè pertany al nivell més detallat de la classificació.

  Proposta d'etiqueta curta

  Fabricació altra maquinària usos específics ncaa