Saltar al contingut principal

3020 — Fabricació de locomotores i material ferroviari

  Aquesta classe comprèn:

  • La construcció de locomotores elèctriques, dièsel, de vapor i d'altres tipus per a ferrocarril.
  • La construcció de cotxes automotors: viatgers (tren i tramvia), vagons i furgons, i també vehicles de manteniment o servei.
  • La construcció de vehicles no automotors per a ferrocarril i tramvia:
   • Cotxes de passatgers, furgons de mercaderies, vagons cisterna, vagons i furgons de descàrrega automàtica, i també furgons taller i furgons grua, tènders i similars.
  • La fabricació de components especials de locomotores i resta de vehicles per a ferrocarril:
   • Bugies, eixos i rodes, frens i els seus components, ganxos i resta de dispositius d'enganxament, topalls i els seus components, amortidors de xoc, xassissos de vagons i locomotores, carrosseries, elements d'interconnexions i similars.

  Aquesta classe comprèn també:

  • La fabricació de locomotores i automotors per a la mineria.
  • La fabricació d'equip mecànic i electromecànic de senyalització, seguretat i control del trànsit per a ferrocarrils, tramvies, carreteres, vies de navegació interiors, aparcaments, aeroports i similars.
  • La fabricació de seients per a vagons ferroviaris.

  Aquesta classe no comprèn:

  • La fabricació de rails sense muntar (vegeu 2410).
  • La fabricació de peces i accessoris encadellats per a vies fèrries (vegeu 2599).
  • La construcció de motors elèctrics (vegeu 2711).
  • La fabricació d'aparells elèctrics de senyalització, equips de seguretat o control de trànsit (vegeu 2790).
  • La construcció de motors i turbines (vegeu 2811).

  Descendents

  Aquesta rúbrica no té descendents perquè pertany al nivell més detallat de la classificació.

  Proposta d'etiqueta curta

  Fabricació locomotores i material ferroviari