Saltar al contingut principal

3311 — Reparació de productes metàl·lics

  Aquesta classe comprèn:

  • La reparació de cisternes, grans dipòsits i contenidors metàl·lics.
  • La reparació i el manteniment de tubs i canonades.
  • La reparació mitjançant la soldadura mòbil.
  • La reparació de bidons i tonells d'acer.
  • La reparació i el manteniment de generadors de vapor d'aigua i altres generadors de vapor.
  • La reparació i el manteniment d'aparells auxiliars per a generadors de vapor:
   • Condensadors, economitzadors, reescalfadors i acumuladors de vapor.
  • La reparació i el manteniment de reactors nuclears, excepte separadors d'isòtops.
  • La reparació i el manteniment de carros de la compra, equips de maneig de materials i similars per a diverses institucions.
  • La reparació i el manteniment de peces per a calderes marines i de potència.
  • La reparació de xapes de radiadors i calderes per a calefacció central.
  • La reparació i el manteniment d'armes de foc i munició (inclosa la reparació d'armes per a activitats esportives i recreatives).

  Aquesta classe no comprèn:

  • L'esmolada o la instal·lació de fulles i serres d'ús comercial o industrial (vegeu 3312).
  • La reparació de sistemes de calefacció central i similars (vegeu 4322).
  • Els serveis de manyeria (vegeu 8020).

  Descendents

  Aquesta rúbrica no té descendents perquè pertany al nivell més detallat de la classificació.

  Proposta d'etiqueta curta

  Reparació productes metàl·lics

  Correspondència amb CNAE-2009 (es)
  Codi Descripció
  3311 Reparación de productos metálicos
  Correspondència amb NACE-REV.2 (en)
  Codi Descripció
  3311 Repair of fabricated metal products