Saltar al contingut principal

81 — Serveis a edificis i activitats de jardineria

  La dotació de personal per a l'execució d'una sèrie de serveis de suport en les instal·lacions del client. Aquestes unitats econòmiques ofereixen personal que realitza aquestes activitats de suport per bé que no participen ni són responsables de les activitats empresarials del client.

  Aquesta divisió comprèn:

  • Les activitats de neteja exterior i interior d'edificis de tot tipus.
  • La neteja de maquinària industrial.
  • La neteja de trens, autobusos, avions, etc.
  • La neteja interior de camions i vaixells cisterna.
  • Els serveis de desinfecció, desratització i desinsectació d'edificis, vaixells, trens, etc.
  • El rentatge d'ampolles.
  • L'escombrada i retirada de gel i neu dels carrers.
  • Els serveis de jardineria i els serveis de disseny de la planificació paisatgística i la construcció o instal·lació de passarel·les, murs de contenció, plataformes, tanques, estancs i estructures similars.

  Proposta d'etiqueta curta

  Serveis a edificis i activitats de jardineria

  Correspondència amb NACE-REV.2 (en)
  Codi Descripció
  81 Services to buildings and landscape activities