Saltar al contingut principal

24110 — Fabricació de gasos industrials

  Aquesta subclasse comprèn:

  • La fabricació de gasos industrials o mèdics liquats o comprimits:
   • Gasos elementals.
   • Aire líquid o comprimit.
   • Gasos refrigerants.
   • Mescles de gasos industrials.
   • Gasos inerts, com ara diòxid de carboni.
   • Gasos aïllants.

  Aquesta subclasse comprèn també:

  • La producció de glaç sec o neu carbònica.

  Aquesta subclasse no comprèn:

  • L'extracció de metà, età, butà o propà (vegeu 11.100).
  • La fabricació de gasos combustibles com ara età, butà o propà en refineries de petroli (vegeu 23.200).

  Descendents

  Aquesta rúbrica no té descendents perquè pertany al nivell més detallat de la classificació.

  Correspondència amb CNAE-74 (ca)
  Codi Descripció
  2531 Fabricació de gasos comprimits
  Correspondència amb IAE-96 (ca)
  Codi Descripció Particions
  1*2531 Fabricació de gasos comprimits 1
  Correspondència amb CCAE-93 REV.1 (ca)
  Codi Descripció
  24110 Fabricació de gasos industrials