Saltar al contingut principal

Proposta d'etiqueta curta

Fabricació de tubs

Correspondència amb CNAE-74 (ca)
Codi Descripció Particions
222 Fabricació de tubs d'acer
311 Foneries 2
Correspondència amb IAE-96 (ca)
Codi Descripció Particions
1*223 Fabricació de tubs d'acer 1
1*311 Foneries 2
Correspondència amb CCAE-93 REV.1 (ca)
Codi Descripció
272 Fabricació de tubs

Rúbrica de l’agregació 3 nivells tecnològics a la qual pertany

15 Prod. i 1a. tranf. de metalls (siderúrgia i metalls ferrosos)

Rúbrica de l’agregació 4 nivells tecnològics a la qual pertany

18 Metalls ferrosos

Rúbrica de l’agregació 55 sectors industrials a la qual pertany

35 Metal·lúrgia