Saltar al contingut principal

2914 — Fabricació de coixinets, engranatges i òrgans mecànics de transmissió

    Rúbrica de l’agregació 5 grups destinació a la qual pertany

    3 Béns d'equipament