Saltar al contingut principal

331 — Fabricació d'equips i instruments medicoquirúrgics i d'aparells ortopèdics

  Proposta d'etiqueta curta

  Fabricació equips i instruments medicoquirúrgics

  Rúbrica de l’agregació 3 nivells tecnològics a la qual pertany

  06 Instruments de precisió

  Rúbrica de l’agregació 4 nivells tecnològics a la qual pertany

  05 Equips i instruments medicoquirúrgics i de precisió

  Rúbrica de l’agregació 55 sectors industrials a la qual pertany

  43 Instruments de medicina, de precisió i d'òptica