Saltar al contingut principal

332 — Fabricació d'instruments i aparells de mesura, verificació, control, navegació i altres fins, llevat d'equips de control per a processos industrials

  Proposta d'etiqueta curta

  Fabricació d'instruments de mesura i control

  Rúbrica de l’agregació 3 nivells tecnològics a la qual pertany

  06 Instruments de precisió

  Rúbrica de l’agregació 4 nivells tecnològics a la qual pertany

  05 Equips i instruments medicoquirúrgics i de precisió

  Rúbrica de l’agregació 55 sectors industrials a la qual pertany

  43 Instruments de medicina, de precisió i d'òptica