Saltar al contingut principal

3330 — Fabricació d'equips de control per a processos industrials

    Rúbrica de l’agregació 5 grups destinació a la qual pertany

    3 Béns d'equipament