Saltar al contingut principal

33300 — Fabricació d'equips de control per a processos industrials

  Aquesta subclasse comprèn:

  • El disseny i el muntatge de sistemes de control de processos industrials continus.
  • El disseny i acoblament de plantes de producció automatitzades que constin de maquinària, dispositius de manejament i diversos aparells de control centralitzat.

  Aquesta subclasse no comprèn:

  • La fabricació dels circuits electrònics (vegeu 32.100).

  Descendents

  Aquesta rúbrica no té descendents perquè pertany al nivell més detallat de la classificació.