Saltar al contingut principal

51475 — Comerç a l'engròs d'altres articles d'ús domèstic

  Aquesta subclasse comprèn:

  • El comerç a l'engròs de:
   • Mobles (llevat de mobles d'oficina).
   • Catifes i altres revestiments de terres.
   • Aparells no elèctrics d'ús domèstic.
   • Productes fotogràfics i òptics.
   • Instruments musicals.
   • Articles d'esport.
   • Bicicletes i les seves peces i recanvis.
   • Articles de fusta, vímet i suro, etc.

  Aquesta subclasse no comprèn:

  • El comerç a l'engròs de mobiliari d'oficines (vegeu 51.640).
  • El comerç a l'engròs d'electrodomèstics (vegeu 51.430).

  Descendents

  Aquesta rúbrica no té descendents perquè pertany al nivell més detallat de la classificació.