Saltar al contingut principal

67203 — Altres activitats auxiliars d'assegurances i plans de pensions

  Aquesta subclasse comprèn:

  • Activitats dels perits en sinistres i dels actuaris.
  • Les activitats de la Comissió Liquidadora d'Entitats d'Assegurances.
  • Les societats gestores de fons de pensions.

  Descendents

  Aquesta rúbrica no té descendents perquè pertany al nivell més detallat de la classificació.

  Correspondència amb CNAE-74 (ca)
  Codi Descripció Particions
  8320 Auxiliars d'assegurances 3