Saltar al contingut principal

74120 — Activitats de comptabilitat, tenidoria de llibres, auditoria i assessoria fiscal

  Aquesta subclasse comprèn:

  • El registre comptable de les transaccions comercials d'empreses o altres entitats.
  • La preparació i inspecció de comptes financers i la certificació de la seva exactitud.
  • La preparació de declaracions de l'impost sobre la renda de les persones físiques i de l'impost sobre societats.
  • Les activitats d'assessorament i representació (no jurídiques) exercides davant l'Administració tributària en nom dels seus clients.

  Aquesta subclasse no comprèn:

  • L'assessorament a empreses en matèria comptable (vegeu 74.141).
  • La gestió del cobrament de factures (vegeu 74.843).

  Descendents

  Aquesta rúbrica no té descendents perquè pertany al nivell més detallat de la classificació.