Saltar al contingut principal

3261 — Fabricació d'engranatges, cadenes i altres òrgans de transmissió

    Fabricació d'aparells per a canvis de velocitat i accionament a velocitat regulable, caixes de velocitats, acoblaments hidràulics de velocitat regulable; reductores i multiplicadores de velocitat; embragatges; engranatges i trens d'engranatge; transmissions per cadena i per roda caterina (incloses les cadenes per a bicicletes); juntes d'articulació, fins i tot les de tipus hidràulic flexible i tipus universal i accessoris de transmissió, com ara arbres de transmissió, volants, politges, etc.; també fabricació de peces i accessoris per a aquesta maquinària i la seva reparació.

    No s'hi inclou la fabricació d'òrgans de transmissió per a vehicles automòbils (363) i motocicletes (383).

    Descendents

    Aquesta rúbrica no té descendents perquè pertany al nivell més detallat de la classificació.