Saltar al contingut principal

3299 — Construcció d'altres màquines i equips mecànics NCAA

    Construcció de màquines i equips mecànics no classificats en els subgrups anteriors del grup "Construcció d'altres màquines i equips mecànics" (329), com ara construcció d'aparells frigorífics no domèstics; maquinària per condicionament d'aire, refrigeració i ventilació; aparells per pesar ( llevat balances de precisió): centrifugadores i equip filtrant industrial ( llevat per a la indústria alimentària i de begudes); forns industrials no elèctrics; maquinària de condicionament i embalatge (llevat per a la indústria alimentària i de begudes); equips per a l'atomització de líquids o pols; aparells automàtics de venda i distribució; màquines escurabutxaques; equips de rentatge i greixatge per a estacions de servei d'automòbils; material per a la lluita contra incendis; construcció d'armament de guerra; maquinària per a rellotgeria, maquinària per a la prestació de serveis d'hoteleria; també fabricació d'equips, peces i accessoris per a aquesta maquinària i la seva reparació.

    No s'hi inclou la fabricació d'electrodomèstics (345); de balances de precisió (391), de centrifugadores i maquinària de condicionament i embalatge per a indústries alimentàries, de begudes i del tabac (324.1) ni la fabricació d'armes lleugeres (316.8).

    Descendents

    Aquesta rúbrica no té descendents perquè pertany al nivell més detallat de la classificació.