Saltar al contingut principal

Els arquitectes tècnics, d'acord amb les funcions de la seva competència, projecten, duen a terme l'ordenació, la direcció i el control de l'execució material de les obres i instal·lacions i l'organització dels treballs d'acord amb el projecte.

Entre les seves tasques s'inclou:

  • Inspeccionar els materials a utilizar, les dosificacions i les mescles.
  • Ordenar el treball en obra per a cadascuna de les seves unitats.
  • Controlar els sistemes de protecció i seguretat en el treball.
  • Informar sobre l'estat físic de totes les classes de finques, i dur a terme delimitacions, mesures, peritacions de terrenys, solars i edificis.
  • Exercir tasques afins.
  • Supervisar altres treballadors.

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Arquitecte tècnic

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari:

  • Arquitecte (2040)
  • Delineant (3010)

Descendents

Aquesta rúbrica no té descendents perquè pertany al nivell més detallat de la classificació.

Proposta d'etiqueta curta

Arquitectes tècnics

Correspondència amb CCO-2011 (ca)
Codi Descripció
2481 Arquitectes tècnics i tècnics urbanistes