Saltar al contingut principal
Descendents
Codi Descripció
9450 Peons pesquers

Proposta d'etiqueta curta

Peons pesquers

Correspondència amb CNO-79 (ca)
Codi Descripció Particions
649 Altres treballadors de la pesca, de la caça i similars 2
Correspondència amb CIUOCOM-88 (ca)
Codi Descripció
921 Peons agraris, pesquers i similars
Correspondència amb CCO-2011 (ca)
Codi Descripció Particions
954 Peons de la pesca, l'aqüicultura, forestals i de la caça 2