Saltar al contingut principal

649 — Altres treballadors de la pesca, de la caça i similars

    Les persones compreses en aquest grup primari es dediquen a la pesca, a la caça i a altres activitats similars no especificades en els grups primaris abans esmentats.