Saltar al contingut principal

Descendents

Aquesta rúbrica no té descendents perquè pertany al nivell més detallat de la classificació.

Correspondència amb CIUOCOM-88 (ca)
Codi Descripció
4190 Altres empleats administratius