Saltar al contingut principal

86 — Vehicles i material per a vies fèrries o similars amb els components, aparells mecànics, fins i tot electromecànics, de senyalització per a vies de comunicació

    Proposta d'etiqueta curta

    Vehicles i material per a vies fèrries

    Rúbrica de l’agregació Seccions a la qual pertany

    17 Material de transport