Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 32,12 km²
Altitud 45 m
Població (a 01-01-2020) 1469 h
Litoral No
Capital Fogars de la Selva
Distància -
Codi ajuntament 0808260009

Divisió territorial postal

 • 08495

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 080826 00 00 0 00 Fogars de la Selva
Entitat singular 080826 00 01 7 00 Fogars de la Selva - 757 712 1469
Disseminat 080826 00 01 7 99 Fogars de la Selva -Disseminat- - 757 712 1469
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 080826 01 Can Fogars Urbanització
Unitat població 080826 02 Fogars de Tordera Caseria
Unitat població 080826 03 Parc dels Prínceps I, el Urbanització
Unitat població 080826 04 Parc dels Prínceps II, el Urbanització
Unitat població 080826 05 Ramió Caseria
Unitat població 080826 06 Regent Parc Urbanització
Unitat població 080826 07 Serra de l'Esquirol, la Urbanització

Seccions censals (a 01-01-2020)

 • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 06 Arenys de Mar
Divisió territorial educativa DE09 Maresme-Vallès Oriental
Regions sanitàries RS06 Barcelonès Nord i Maresme
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP08 Selva Interior
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT02 Costa Brava
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT02 Girona
Divisió territorial de medi ambient MA02 Girona
Oficina comarcal OC34 Selva
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 34 Selva
Àmbit territorial de planificació AT02 Comarques Gironines
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1980-03-05 Canvi de nom
 • Abans: 080826 Fogás de Tordera
 • Després: 080826 Fogars de Tordera
1998-03-25 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
 • Després: ABP08 Selva Interior
1998-06-22 Canvi de nom
 • Abans: 080826 Fogars de Tordera
 • Després: 080826 Fogars de la Selva
1998-06-22 Canvi de capital
 • Abans: Fogars de Tordera
 • Després: Fogars de la Selva
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
 • Abans: 33,20 km² 45 m
 • Després: 32,12 km² 45 m