Continguts de l'enquesta

A. Dades generals

 • 1. Tipus de biblioteca
 • 2. Titularitat de la biblioteca
 • 3. Finançament de la biblioteca
 • 4. Punts de servei a 31 de desembre
 • 5. Any d'inici del funcionament de la biblioteca

B. Infraestructura i equipament

 • 6. Forma d'accés
 • 7. Nombre mitjà d'hores setmanals d'obertura al públic a 31 de desembre
 • 8. Horari habitual d'obertura als usuaris
 • 9. Nombre de dies oberts setmanalment
 • 10. Té servei nocturn?
 • 11. Superfície útil de la biblioteca
 • 12. Nombre de llocs de consulta
 • 13. Llargada dels prestatges ocupats per la col·lecció de fons de la biblioteca
 • 14. La biblioteca disposa de sala o sales polivalents per fer activitats diverses (exposicions, conferències...)?
 • 15. Nombre de lectors i enregistradors, incloent-hi els integrats a l'ordinador
 • 16. Nombre d'ordinadors i terminals informàtics a 31 de desembre
 • 17. Nombre d'impressores a 31 de desembre
 • 18. Nombre d'escàners a 31 de desembre

C. Automatització

 • 19. Funcions automatitzades
 • 20. Nombre de registres d'exemplars en el catàleg automatitzat

D. Internet i serveis a l'exterior

 • 21. La biblioteca té accés a Internet?
 • 22. Nombre d'ordinadors i terminals informàtics amb accés a Internet
 • 23. La biblioteca cobra per la utilització d'Internet?
 • 24. La biblioteca té pàgina web?
 • 25. Nombre de visites a la pàgina web durant l'any
 • 26. Nombre d'usuaris d'Internet a la biblioteca durant l'any
 • 27. La biblioteca té algun d'aquests serveis accessible a través d'Internet?
 • 28. La biblioteca disposa de wifi?
 • 29. La biblioteca està present a alguna xarxa social (Facebook, Twitter...)?

E. Fons

 • 30. Col·lecció de fons a 31 de desembre (vol.=volums, u.=unitats)
 • 31. Del total de llibres i fulletons, quants són anteriors al 1901?
 • 32. Títols de publicacions periòdiques

F. Activitat de la biblioteca

 • 33. Nombre de visitants durant el 2018
 • 34. Nombre d'usuaris inscrits que accedeixen als fons
 • 35. Serveis de consulta del contingut dels fons de la seva pròpia biblioteca
 • 36. Serveis de descàrrega
 • 37. Préstecs domiciliaris
 • 38. Préstecs efectuats al domicili
 • 39. Préstecs interbibliotecaris

G. Personal

 • 40. Personal al servei de la biblioteca al final del 2018

H. Despeses

 • 41. Despeses corrents i d'inversió (euros)