Saltar al contingut principal

1. Identificació de l'establiment

S'informa sobre:

 • Denominació
 • Localització
 • Persona de contacte
 • Activitat

Conté un subapartat per completar la informació que falta en la identificació o per modificar-la.

2. Qüestionari

Conté les preguntes bàsiques que es repeteixen cada trimestre.

 • Grandària de l'establiment
 • Situació del trimestre actual
  • Marxa del negoci
  • Grau d'utilització de la capacitat productiva (només per al sector industrial)
 • Evolució respecte del trimestre anterior de les principals variables
  • Marxa del negoci
  • Nivell de preus
  • Persones ocupades
  • Facturació a l'estranger
 • Expectatives per al proper trimestre de les principals variables
  • Marxa del negoci
  • Nivell de preus
  • Persones ocupades
  • Facturació a l'estranger
  • Grau d'utilització de la capacitat productiva (només per al sector industrial)

En el quart trimestre de cada any, s'afegeixen preguntes anuals sobre l'evolució i les expectatives de la inversió de l'establiment i els factors que afecten la marxa del negoci.

3. Panell d'opinió d'actualitat

Conté dues o tres preguntes que varien cada trimestre en funció de temes d'actualitat.