Saltar al contingut principal

Objectius de desenvolupament sostenible (ODS)

17 objectius de desenvolupament sostenible

El 25 de setembre de 2015 l'Assemblea General de les Nacions Unides va aprovar la resolució Transformar el nostre món: l'Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible (A/RES/70/1), que conté 17 objectius de desenvolupament sostenible (ODS) i 169 fites associades per assolir en l'horitzó de l'any 2030. Els ODS cobreixen la dimensió social, econòmica i ambiental de la sostenibilitat i aborden cinc grans àmbits: planeta, persones, prosperitat, pau i aliances.

El paràgraf 75 de la resolució indica que el seguiment i l'avaluació dels ODS i les fites associades es duran a terme utilitzant un conjunt d'indicadors mundials que es complementaran amb indicadors regionals i nacionals.

Per fer el seguiment i l'avaluació del grau de compliment dels ODS a Catalunya, el Programa anual d'actuació estadística 2019 va incorporar a l'estadística oficial l'estudi de viabilitat d'un marc d'indicadors, prenent com a referència els d'Eurostat. Per donar-hi continuïtat, el Programa anual d'actuació estadística 2020 (actuació 10 02 05) estableix que en el transcurs d'aquest any es portaran a terme els treballs de recollida, processament i anàlisi d'aquests indicadors.

L'objectiu és difondre, de manera progressiva i continuada, un sistema d'indicadors anuals, d'acord amb els criteris metodològics d'Eurostat.

L'Institut d'Estadística de Catalunya i el Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència són els organismes responsables d'aquesta actuació estadística, que compta amb la col·laboració de la resta de departaments de la Generalitat.