Saltar al contingut principal
Objectiu 4: Educació de qualitat
Educació de qualitat

4.1.1 Proporció de nens, nenes i adolescents que, a) en els cursos segon i tercer, b) al final de l'ensenyament primari i c) al final de l'ensenyament secundari inferior, han aconseguit almenys un nivell mínim de competència en i) lectura i ii) matemàtiques, desglossada per sexe

Font: Idescat.

Carregant...