Contingut de l'enquesta

Aquesta estructura bàsica és la que queda reflectida en aquest esquema que es presenta:

1. Composició de l'habitatge

S'informa sobre:

 • Sexe
 • Edat

2. Equipament en productes TIC de l'habitatge

 • Disponibilitat d'ordinador
 • Número de mòbils operatius

3. Accés a Internet de l'habitatge

 • Disponibilitat d'Internet
 • Tipus de connexió

4. Incidències amb el proveïdor d'Internet

 • Motiu de la incidència
 • Reclamació davant algun organisme

5. Ús d'ordinador

 • Ús per darrera vegada
 • Freqüència d'ús

6. Ús d'Internet

 • Connexió per darrera vegada
 • Freqüència de connexió
 • Ús de diferents serveis d'Internet

7. Dispositius mòbils i ús d'Internet

 • Ús de dispositius mòbils
 • Activitats realitzades amb dispositius mòbils

8. Turisme i TIC

 • Activitats relacionades amb la planificació de viatges

9. Comerç electrònic

 • Darrera compra
 • Forma de pagament
 • Problemes a l'hora de comprar a través d'Internet

10. Seguretat a Internet

 • Activitats no realitzades a través d'Internet per qüestions de seguretat

11. Competències digitals

 • Coneixements informàtics

12. Llengua i TIC

 • Interacció en català en diferents aplicacions
 • Configuració en català de dispositius

13. Característiques demogràfiques i socioeconòmiques

 • Nivell d'estudis
 • Relació amb l'activitat
 • Lloc de naixement

Sou aquí: