Skip to main content
Homes Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Total 853.100 z 908.550
Venda i reparació vehicles de motor i motocicletes 40.192 37.711 38.625
Venda vehicles de motor 13.692 12.317 12.349
Manteniment i reparació vehicles de motor 18.374 18.147 19.167
Venda recanvis i accessoris vehicles de motor 6.117 5.934 5.619
Venda i reparació motocicletes i recanvis 2.009 1.312 1.490
Comerç engròs i intermediaris, excepte vehicles motor 136.049 139.962 141.127
Intermediaris comerç 12.275 11.901 12.379
Intermediaris matèries agràries, tèxtils, químiques i metalls 1.521 1.500 1.497
Intermediaris maquinària, mobles, articles llar i ferreteria 2.311 2.339 2.226
Intermediaris de tèxtils, calçat i articles cuir 2.254 1.804 2.033
Intermediaris productes alimentaris i productes diversos 3.343 3.599 3.914
Intermediaris especialitzats venda altres productes 2.845 2.659 2.708
Comerç engròs matèries agràries i animals vius 3.610 3.423 3.415
Comerç engròs cereals, llavors i aliments bestiar 2.146 1.864 1.842
Comerç engròs flors, plantes, animals vius, cuirs i pells 1.463 1.559 1.573
Comerç engròs aliments, begudes i tabac 29.206 31.583 33.426
Comerç engròs fruites i hortalisses 6.629 8.030 8.811
Comerç engròs carn, lactis, ous, olis i greixos 4.128 4.008 4.274
Comerç engròs begudes 5.006 5.345 6.143
Comerç engròs tabac, sucre, xocolata, cafè, te i cacau 2.008 1.625 1.656
Comerç engròs peix, marisc i altres aliments 5.313 5.316 5.544
Comerç engròs, no especialitzat, aliments, begudes i tabac 6.123 7.259 6.999
Comerç engròs articles d'ús domèstic 31.574 32.512 31.624
Comerç engròs tèxtils 1.978 2.114 2.226
Comerç engròs peces de vestir i calçat 4.509 4.848 5.188
Comerç engròs electrodomèstics, ràdio i televisió 3.379 3.158 2.988
Comerç engròs porcellana, cristalleria i neteja 1.928 1.722 1.733
Comerç engròs perfumeria i cosmètica 1.685 1.845 1.735
Comerç engròs productes farmacèutics 8.919 9.647 9.508
Comerç engròs mobles, rellotges i altres articles d'ús domèstic 9.177 9.178 8.247
Comerç engròs equips per a les TIC 9.761 8.881 9.010
Comerç engròs ordinadors, perifèrics i programes 5.032 4.286 4.696
Comerç engròs electrònica i telecomunicacions 4.729 4.595 4.314
Comerç engròs altra maquinària i equips 21.936 22.712 22.285
Comerç engròs maquinària i equips agrícoles 1.433 1.682 1.471
Comerç engròs màquines eina 1.962 2.125 2.108
Comerç engròs màquines construcció i per a indústries tèxtils 1.035 1.114 1.210
Comerç engròs mobles i altres tipus d'equips d'oficina 1.696 2.019 1.790
Comerç engròs altres tipus maquinària i equips 15.811 15.772 15.706
Altres tipus comerç engròs especialitzat 27.172 27.719 27.994
Comerç engròs combustibles sòlids, líquids i gasosos 798 878 727
Comerç engròs metalls i minerals metàl·lics 2.883 2.483 2.873
Comerç engròs fusta i materials construcció 8.376 8.848 8.696
Comerç engròs ferreteria, lampisteria i calefacció 5.716 6.295 6.780
Comerç engròs productes químics 4.457 4.594 4.476
Comerç engròs altres productes semielaborats 1.126 1.026 1.092
Comerç engròs ferralla i productes rebuig 3.816 3.594 3.350
Comerç engròs no especialitzat 516 1.231 995
Comerç detall, excepte vehicles motor i motocicletes 103.385 101.851 104.173
Comerç detall establiments no especialitzats 22.875 23.540 25.212
Comerç detall aliments i begudes establiments no especialitzats 18.735 19.583 21.888
Altres tipus comerç detall establiments no especialitzats 4.140 3.957 3.324
Comerç detall aliments, begudes i tabac 20.629 19.672 23.019
Comerç detall fruites i hortalisses 3.556 3.970 4.192
Comerç detall carn i productes carnis 4.912 4.795 5.552
Comerç detall peix i marisc 1.512 1.341 1.843
Comerç detall pa, fleca, confiteria i pastisseria 7.008 6.212 6.633
Comerç detall begudes i productes de tabac 1.841 1.563 1.693
Comerç detall altres productes alimentaris 1.801 1.792 3.106
Comerç detall carburants per a l'automoció 3.950 4.049 3.763
Comerç detall equips per a TIC i altres d'ús domèstic 47.106 46.340 44.523
Comerç detall ordinadors, jocs, plantes i altres articles nous 14.455 13.980 15.647
Comerç detall equips àudio i vídeo i electrodomèstics 4.332 4.355 2.889
Comerç detall tèxtils 666 827 877
Comerç detall ferreteria, pintures i vidre 5.521 6.631 5.805
Comerç detall catifes, mobles i articles d'ús domèstic 7.666 5.835 4.911
Comerç detall llibres, periòdics i articles papereria 2.479 2.504 2.075
Comerç detall peces de vestir 4.750 5.289 5.611
Comerç detall calçat i articles cuir 1.990 1.287 1.276
Comerç detall productes farmacèutics 3.366 3.657 3.379
Comerç detall articles mèdics i de segona mà 1.039 1.211 1.398
Comerç detall productes cosmètics i higiènics 842 763 655
Comerç detall en parades i mercats ambulants 4.673 4.039 4.109
Comerç detall fora d'establiments 4.151 4.211 3.547
Comerç detall per correspondència i per Internet 1.688 1.750 1.333
Comerç detall altres tipus fora d'establiments 2.463 2.461 2.214
Transport i emmagatzematge 125.630 126.721 128.047
Transport terrestre; transport per canonades 80.623 80.657 81.978
Transport terrestre, excepte mercaderies per carretera 32.024 32.596 32.670
Transport mercaderies per carretera i per canonada 48.599 48.061 49.307
Transport marítim i per vies navegació interiors 256 243 316
Transport aeri 2.389 2.766 2.944
Emmagatzematge i activitats afins al transport 33.124 34.471 33.772
Dipòsit i emmagatzematge 3.770 4.379 4.124
Activitats afins al transport 29.354 30.091 29.648
Activitats postals i de correus 9.238 8.585 9.037
Hostaleria 114.583 117.106 114.892
Serveis d'allotjament 21.370 21.784 23.529
Hotels i allotjaments similars 17.338 17.508 19.119
Allotjaments turístics i altres de curta durada 1.880 2.160 2.209
Càmpings i altres tipus allotjaments 2.152 2.117 2.202
Serveis de menjar i begudes 93.213 95.321 91.363
Restaurants i establiments de menjars 51.939 53.196 49.104
Provisió de menjars preparats 6.753 9.370 8.379
Establiments de begudes 34.521 32.756 33.880
Informació i comunicacions 49.582 56.692 58.111
Edició 5.995 6.341 6.623
Edició llibres, periòdics i altres activitats d'edició 4.972 5.174 5.068
Edició programes informàtics 1.023 1.167 1.555
Cinema i vídeo; enregistrament de so 3.782 4.902 3.622
Ràdio i televisió 2.977 3.019 2.963
Telecomunicacions 6.153 6.415 6.677
Telecomunicacions per cable 3.285 3.257 3.230
Telecomunicacions sense fils, per satèl·lit i altres 2.867 3.158 3.447
Serveis de tecnologies de la informació 28.352 33.522 34.924
Serveis d'informació 2.322 2.493 3.303
Activitats immobiliàries 21.891 27.238 27.763
Compravenda i lloguer béns immobiliaris per compte propi 13.722 19.045 18.603
Activitats immobiliàries per compte d'altri 8.169 8.192 9.160
Activitats professionals, científiques i tècniques 101.513 107.642 106.338
Activitats jurídiques i de comptabilitat 28.919 30.133 28.905
Activitats jurídiques 12.205 12.389 10.063
Activitats comptables, auditoria i assessoria fiscal 16.714 17.744 18.843
Activitats de seus centrals i consultoria empresarial 7.446 10.545 10.874
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria; anàlisis tècniques 33.324 36.050 33.487
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria 26.425 29.726 26.379
Anàlisis i assajos tècnics 6.899 6.324 7.108
Recerca i desenvolupament 4.400 5.384 7.196
Publicitat i estudis de mercat 14.777 14.004 13.467
Publicitat 13.514 12.409 11.884
Estudis de mercat i enquestes d'opinió pública 1.263 1.596 1.583
Altres activitats professionals i tècniques 11.644 10.449 11.311
Activitats de disseny especialitzat 2.283 1.560 1.522
Activitats de fotografia 1.749 1.806 1.623
Activitats de traducció i d'interpretació 1.125 1.072 1.485
Altres activitats professionals i tècniques ncaa 6.488 6.011 6.680
Activitats veterinàries 1.002 1.076 1.098
Activitats administratives i serveis auxiliars 107.730 112.498 130.720
Activitats de lloguer 7.222 6.833 7.142
Lloguer vehicles de motor 1.172 1.135 1.450
Lloguer efectes personals i arrendament propietat intel·lectual 1.444 1.338 1.300
Lloguer maquinària, equips i béns tangibles 4.607 4.359 4.393
Activitats relacionades amb l'ocupació 23.881 23.224 28.337
Agències de viatges i operadors turístics 3.664 3.701 3.309
Activitats de seguretat i investigació 12.108 14.850 15.844
Serveis a edificis i activitats de jardineria 30.819 32.569 40.399
Serveis integrals a edificis i instal·lacions 6.122 6.282 8.834
Activitats de neteja 18.471 20.690 25.222
Activitats de jardineria 6.226 5.597 6.342
Activitats administratives d'oficina i auxiliars 30.035 31.321 35.690
Activitats administratives i auxiliars oficina 1.859 1.988 2.875
Activitats de centres d'atenció telefònica 5.117 5.137 5.914
Organització convencions i fires de mostres 2.278 1.992 2.332
Altres activitats de suport a les empreses 20.781 22.203 24.568
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment 35.321 35.353 42.313
Activitats de creació, artístiques i d'espectacles 9.973 8.347 10.825
Activitats de biblioteques, arxius i museus 1.386 1.641 1.781
Jocs atzar i apostes 3.596 3.547 3.903
Activitats esportives, recreatives i entreteniment 20.366 21.817 25.804
Altres serveis 17.225 16.590 16.439
Reparació ordinadors, efectes personals i domèstics 6.904 7.230 6.846
Reparació ordinadors i equips de comunicació 2.878 3.024 3.128
Reparació efectes personals i domèstics 4.026 4.205 3.718
Altres activitats de serveis personals 10.321 9.360 9.594
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç i de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis, de l'INE.
L'any 2014, s'incorporen en la branca "Altres tipus de comerç a l'engròs especialitzat" (grup 467 de la CCAE-2009) empreses que anteriorment no estaven incloses en el marc de l'Enquesta.
ncaa: No classificats en altres apartats.
(z) Dada no procedent.