Càmpings. PernoctacionsM RSS 

Catalunya. II trimestre 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % trimestre        % acumulat
Total pernoctacions   4.382,7   689,5   18,76,3
Turisme domèstic   2.354,8   470,5   25,04,1
     de Catalunya   2.148,3   392,4   22,31,7
     resta d'Espanya   206,6   78,2   60,941,3
Turisme estranger   2.027,8   219,0   12,19,3
Unitats: Milers.

Font: Idescat, a partir de l'Enquesta d'ocupació en càmpings de l'INE.

Amunt
Espanya. II trimestre 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % trimestre        % acumulat
Total pernoctacions   9.179,5   1.500,8   19,57,8
Turisme domèstic   5.022,7   1.158,8   30,08,9
Turisme estranger   4.156,8   342,0   9,06,9
Unitats: Milers.

Font: INE. Enquesta d'ocupació en càmpings.


Comentari

S'han registrat 4.382,7 milers de pernoctacions als càmpings de Catalunya al segon trimestre del 2017, un 18,7% més que un any enrere. Les pernoctacions del turisme domèstic augmenten un 25% i les del turisme estranger ho fan un 12,1%. A Espanya, el nombre de pernoctacions ha estat de 9.179,5 milers, dada que suposa una variació interanual positiva del 19,5%.

Data de publicació:

Darrer període (II trimestre 2017): 1 d'agost del 2017.

Més informació a:

 Càmpings. Viatgers i pernoctacions per procedència. Indicadors anuals. Idescat.
 Oferta i ocupació turística. Departament d'Empresa i Coneixement.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Turisme
 Establiments hotelers. Viatgers i grau d'ocupació T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per procedència T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Pernoctacions T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per procedència T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Indicadors de rendibilitat del sector hoteler T
 Càmpings. Viatgers i grau d'ocupació T
 Càmpings. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Pernoctacions T
 Càmpings. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Turisme rural. Viatgers i grau d'ocupació T
 Turisme rural. Viatgers. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Pernoctacions T
 Turisme rural. Pernoctacions. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Grau d'ocupació. Per marques turístiques T
 Visitants estrangers T
 Turistes estrangers. Per país de residència habitual T
 Turistes estrangers. Despesa declarada T
 Turistes estrangers (sèrie trimestral 2001-2015). Per procedència T
 Turisme dels residents de Catalunya. Viatges i excursions T
 Turisme dels residents de Catalunya. Despesa declarada T
 Turisme a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat. Viatges i excursions T
 Turisme a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat. Despesa declarada T
 Indicador de preus relatius del turisme internacional de Catalunya T
 Indicador de quota de mercat del turisme internacional de Catalunya T
 Població ocupada en el sector turístic. Per sexe i situació professional T

Sou aquí: