Població ocupada en el sector cultural. Per sexe i situació professionalM RSS 

Catalunya. II trimestre 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % trimestre        % acumulat
Total   169,4   20,2   13,514,9
Per sexe    
     Homes   107,7   15,4   16,717,6
     Dones   61,8   4,7   8,310,5
Per situació professional    
     Assalariats   101,8   8,9   9,59,3
     No assalariats   67,6   11,3   20,124,9
Percentatge sobre la població ocupada (%)   5,2   0,5   ....
Unitats: Milers de persones.

Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.

Amunt
Espanya. II trimestre 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % trimestre        % acumulat
Total   767,0   63,8   9,17,4
Per sexe    
     Homes   469,1   55,2   13,38,6
     Dones   297,9   8,6   3,05,6
Per situació professional    
     Assalariats   502,5   17,0   3,52,6
     No assalariats   264,5   46,8   21,517,8
Percentatge sobre la població ocupada (%)   4,1   0,3   ....
Unitats: Milers de persones.

Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.


Comentari

La població ocupada en el sector cultural a Catalunya és de 169,4 milers de persones en el segon trimestre del 2017, xifra que es tradueix en una variació interanual del 13,5%. Per sexe, l'ocupació en aquest sector mostra un increment interanual del 16,7% en el cas dels homes i del 8,3% en el cas de les dones. Per situació professional, la població assalariada creix un 9,5% i la no assalariada puja un 20,1%. El sector cultural aplega el 5,2% de la població ocupada a Catalunya. Pel que fa a Espanya, la població ocupada en el sector cultural ha crescut un 9,1% respecte a un any enrere i el percentatge sobre la població ocupada total és del 4,1%.

Data de publicació:

Darrer període (II trimestre 2017): 27 de juliol del 2017.

Més informació a:

 Enquesta de població activa. Idescat.
 Enquesta de població activa. Revisió de les sèries 2005-2013. Idescat.
 Població ocupada. Per sectors d'activitat i sexe. Indicadors anuals. Idescat.
 Encuesta de población activa. INE.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Treball
 Població ocupada. Per sectors d'activitat T
 Població ocupada en la indústria T
 Població ocupada en la construcció. Per situació professional T
 Població ocupada en els serveis T
 Població ocupada en el sector cultural. Per sexe i situació professional T
 Població ocupada en el sector TIC. Per situació professional T
 Població ocupada en el sector turístic. Per sexe i situació professional T
 Població assalariada. Per sector contractant i tipus de contracte T
 Taxes d'activitat, ocupació i atur. Per sexe i grups d'edat T
 Habitatges familiars. Relació amb l'activitat T
 Atur registrat. Per sexe i grups d'edat T
 Atur registrat. Per sectors d'activitat T
 Afiliacions a la Seguretat Social. Per tipus de règim i sector d'activitat T
 Afiliats a la Seguretat Social. Per sexe i grups d'edat T
 Llocs de treball vacants. Per sectors d'activitat T
 Cost laboral. Per components T
 Cost laboral per treballador i mes. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral per hora efectiva. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral. Hores per treballador i mes T

Sou aquí: