Visitants estrangersM RSS 

Catalunya. Gener 2018
                Variació interanual
        
        Valor        % sobre total        absoluta        % mes        % acumulat
Visitants   1.277,3   100,0   -16,5   -1,3-1,3
Turistes   862,9   67,6   16,7   2,02,0
Excursionistes   414,4   32,4   -33,2   -7,4-7,4
Unitats: Milers.

Font: Idescat, a partir de dades de l'Estadística de moviments turístics en frontera i Enquesta de despesa turística de l'INE.


Notes:

- Es consideren els visitants residents a l'estranger que tenen com a destinació principal del seu viatge Catalunya.

- Les dades són provisionals des de febrer del 2017.

Amunt
Espanya. Gener 2018
                Variació interanual
        
        Valor        % sobre total        absoluta        % mes        % acumulat
Visitants   6.502,6   100,0   301,8   4,94,9
Turistes   4.110,1   63,2   204,4   5,25,2
Excursionistes   2.392,4   36,8   97,4   4,24,2
Unitats: Milers.

Font: INE. Estadística de moviments turístics en frontera.


Nota:

- Les dades són provisionals des de febrer del 2017.


Comentari

El nombre de visitants estrangers que tenen com a destinació principal del seu viatge Catalunya va ser de 1.277,3 milers al mes de gener del 2018, un 1,3% menys que al mateix mes de l'any anterior. D'aquests visitants, 862,9 milers eren turistes, és a dir, van pernoctar a Catalunya, mentre que 414,4 milers eren excursionistes. Això suposa un increment del 2% dels turistes i un decrement del 7,4% dels excursionistes. A Espanya van augmentar tant el nombre de visitants estrangers (4,9%), com el de turistes (5,2%) i el d'excursionistes (4,2%) respecte a un any enrere.

Data de publicació:

Darrer període (gener 2018): 1 de març del 2018.

Més informació a:

 Turisme estranger. Idescat.
 Visitants estrangers. Indicadors anuals. Idescat.
 Visitants estrangers (sèrie anual 2004-2015). Turistes i altres visitants. Per procedència. Indicadors anuals. Idescat.
 Demanda turística. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Turisme
 Establiments hotelers. Viatgers i grau d'ocupació T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per procedència T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Pernoctacions T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per procedència T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Indicadors de rendibilitat del sector hoteler T
 Càmpings. Viatgers i grau d'ocupació T
 Càmpings. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Pernoctacions T
 Càmpings. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Turisme rural. Viatgers i grau d'ocupació T
 Turisme rural. Viatgers. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Pernoctacions T
 Turisme rural. Pernoctacions. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Grau d'ocupació. Per marques turístiques T
 Visitants estrangers T
 Turistes estrangers. Per país de residència habitual T
 Turistes estrangers. Despesa declarada T
 Turistes estrangers (sèrie trimestral 2001-2015). Per procedència T
 Turisme dels residents de Catalunya. Viatges i excursions T
 Turisme dels residents de Catalunya. Despesa declarada T
 Turisme a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat. Viatges i excursions T
 Turisme a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat. Despesa declarada T
 Indicador de preus relatius del turisme internacional de Catalunya T
 Indicador de quota de mercat del turisme internacional de Catalunya T
 Població ocupada en el sector turístic. Per sexe i situació professional T

Sou aquí: