Visitants estrangersM RSS 

Catalunya. Agost 2017
                Variació interanual
        
        Valor        % sobre total        absoluta        % mes        % acumulat
Visitants   3.450,7   100,0   68,5   2,0-2,4
Turistes   2.559,9   74,2   58,7   2,38,0
Excursionistes   890,8   25,8   9,8   1,1-21,7
Unitats: Milers.

Font: Idescat, a partir de dades de l'Estadística de moviments turístics en frontera i Enquesta de despesa turística de l'INE.


Notes:

- Es consideren els visitants residents a l'estranger que tenen com a destinació principal del seu viatge Catalunya.

- Les dades són provisionals des de gener del 2017.

Amunt
Espanya. Agost 2017
                Variació interanual
        
        Valor        % sobre total        absoluta        % mes        % acumulat
Visitants   15.961,0   100,0   195,2   1,25,6
Turistes   10.426,0   65,3   398,6   4,09,9
Excursionistes   5.534,9   34,7   -203,3   -3,5-2,4
Unitats: Milers.

Font: INE. Estadística de moviments turístics en frontera.


- Les dades són provisionals des de gener del 2017.


Comentari

El nombre de visitants estrangers que tenen com a destinació principal del seu viatge Catalunya va ser de 3.450,7 milers al mes d'agost de 2017, un 2% més que al mateix mes de l'any anterior. D'aquests visitants, 2.559,9 milers eren turistes, és a dir, van pernoctar a Catalunya, mentre que 890,8 milers eren excursionistes. Això suposa un creixement del 2,3% dels turistes i de l'1,1% dels excursionistes. A Espanya va augmentar tant el nombre de visitants estrangers (1,2%) com el de turistes (4%), mentre que el d'excursionistes va disminuir un 3,5% respecte a un any enrere.

Data de publicació:

Darrer període (agost 2017): 29 de setembre del 2017.

Sèries revisades amb data 9 d'octubre del 2017.

Més informació a:

 Turisme estranger. Idescat.
 Visitants estrangers. Indicadors anuals. Idescat.
 Visitants estrangers (sèrie anual 2004-2015). Turistes i altres visitants. Per procedència. Indicadors anuals. Idescat.
 Demanda turística. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Turisme
 Establiments hotelers. Viatgers i grau d'ocupació T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per procedència T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Pernoctacions T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per procedència T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Indicadors de rendibilitat del sector hoteler T
 Càmpings. Viatgers i grau d'ocupació T
 Càmpings. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Pernoctacions T
 Càmpings. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Turisme rural. Viatgers i grau d'ocupació T
 Turisme rural. Viatgers. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Pernoctacions T
 Turisme rural. Pernoctacions. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Grau d'ocupació. Per marques turístiques T
 Visitants estrangers T
 Turistes estrangers. Per país de residència habitual T
 Turistes estrangers. Despesa declarada T
 Turistes estrangers (sèrie trimestral 2001-2015). Per procedència T
 Turisme dels residents de Catalunya. Viatges i excursions T
 Turisme dels residents de Catalunya. Despesa declarada T
 Turisme a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat. Viatges i excursions T
 Turisme a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat. Despesa declarada T
 Indicador de preus relatius del turisme internacional de Catalunya T
 Indicador de quota de mercat del turisme internacional de Catalunya T
 Població ocupada en el sector turístic. Per sexe i situació professional T

Sou aquí: