Visitants estrangersM RSS 

Catalunya. Octubre 2017
                Variació interanual
        
        Valor        % sobre total        absoluta        % mes        % acumulat
Visitants   2.056,9   100,0   -301,7   -12,8-3,5
Turistes   1.489,9   72,4   -73,0   -4,76,6
Excursionistes   567,1   27,6   -228,6   -28,7-22,9
Unitats: Milers.

Font: Idescat, a partir de dades de l'Estadística de moviments turístics en frontera i Enquesta de despesa turística de l'INE.


Notes:

- Es consideren els visitants residents a l'estranger que tenen com a destinació principal del seu viatge Catalunya.

- Les dades són provisionals des de gener del 2017.

Amunt
Espanya. Octubre 2017
                Variació interanual
        
        Valor        % sobre total        absoluta        % mes        % acumulat
Visitants   10.562,0   100,0   323,0   3,25,7
Turistes   7.265,5   68,8   127,8   1,89,2
Excursionistes   3.296,5   31,2   195,3   6,3-1,1
Unitats: Milers.

Font: INE. Estadística de moviments turístics en frontera.


- Les dades són provisionals des de gener del 2017.


Comentari

El nombre de visitants estrangers que tenen com a destinació principal del seu viatge Catalunya va ser de 2.056,9 milers al mes d'octubre de 2017, un 12,8% menys que al mateix mes de l'any anterior. D'aquests visitants, 1.489,9 milers eren turistes, és a dir, van pernoctar a Catalunya, mentre que 567,1 milers eren excursionistes. Això suposa un decrement del 4,7% dels turistes i una baixada del 28,7% dels excursionistes. A Espanya van augmentar el nombre de visitants estrangers (3,2%), el de turistes (1,8%) i el d'excursionistes (6,3%) respecte a un any enrere.

Data de publicació:

Darrer període (octubre 2017): 30 de novembre del 2017.

Més informació a:

 Turisme estranger. Idescat.
 Visitants estrangers. Indicadors anuals. Idescat.
 Visitants estrangers (sèrie anual 2004-2015). Turistes i altres visitants. Per procedència. Indicadors anuals. Idescat.
 Demanda turística. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Turisme
 Establiments hotelers. Viatgers i grau d'ocupació T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per procedència T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Pernoctacions T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per procedència T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Indicadors de rendibilitat del sector hoteler T
 Càmpings. Viatgers i grau d'ocupació T
 Càmpings. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Pernoctacions T
 Càmpings. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Turisme rural. Viatgers i grau d'ocupació T
 Turisme rural. Viatgers. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Pernoctacions T
 Turisme rural. Pernoctacions. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Grau d'ocupació. Per marques turístiques T
 Visitants estrangers T
 Turistes estrangers. Per país de residència habitual T
 Turistes estrangers. Despesa declarada T
 Turistes estrangers (sèrie trimestral 2001-2015). Per procedència T
 Turisme dels residents de Catalunya. Viatges i excursions T
 Turisme dels residents de Catalunya. Despesa declarada T
 Turisme a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat. Viatges i excursions T
 Turisme a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat. Despesa declarada T
 Indicador de preus relatius del turisme internacional de Catalunya T
 Indicador de quota de mercat del turisme internacional de Catalunya T
 Població ocupada en el sector turístic. Per sexe i situació professional T

Sou aquí: