Defuncions i taxa bruta de mortalitatM RSS 

Catalunya. 2016
        Nombre        Taxa per 1.000 habitants        Variació (%)
           2014           2015           2016           2014           2015           2016           2014           2015           2016
Defuncions   61.319   64.866   63.289   8,25   8,72   8,47   0,8   5,8-2,4

Font: Idescat. Estadística de defuncions.

Amunt
Espanya. 2016
        Nombre        Taxa per 1.000 habitants        Variació (%)
           2014           2015           2016           2014           2015           2016           2014           2015           2016
Defuncions   395.830   422.568   410.611   8,48   9,06   8,79   1,4   6,8-2,8

Font: INE. Estadística de defuncions.


Data de publicació:

Darrer període (2016): 10 de gener del 2018.

Més informació a:

 Estadística de defuncions. Idescat.
 Estimacions de població. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Naixements i defuncions
 Naixements i taxa bruta de natalitat T
 Indicadors de fecunditat T
 Defuncions i taxa bruta de mortalitat T
 Taxa de mortalitat infantil i perinatal T
 Taxa de mortalitat estandarditzada per edat (població estàndard europea 2013). Per sexe T
 Taxa de mortalitat estandarditzada per edat (població estàndard europea 1976). Per sexe T
 Esperança de vida a diferents edats T

Sou aquí: