Saltar al contingut principal

Població a 1 de gener. Per sexe i grups d'edat

Població a 1 de gener (p). Per sexe i grups d'edat Catalunya. 2022
Homes Dones Total
De 0 a 4 anys 162.851 154.838 317.689
De 5 a 9 anys 198.335 186.812 385.147
De 10 a 14 anys 224.125 209.884 434.009
De 15 a 19 anys 219.548 202.200 421.748
De 20 a 24 anys 214.328 197.622 411.950
De 25 a 29 anys 223.857 214.078 437.935
De 30 a 34 anys 234.163 232.128 466.291
De 35 a 39 anys 251.257 257.596 508.853
De 40 a 44 anys 313.940 310.731 624.671
De 45 a 49 anys 335.871 325.749 661.620
De 50 a 54 anys 298.587 293.734 592.321
De 55 a 59 anys 264.202 270.586 534.788
De 60 a 64 anys 224.916 244.342 469.258
De 65 a 69 anys 186.506 210.703 397.209
De 70 a 74 anys 161.592 193.028 354.620
De 75 a 79 anys 127.883 163.009 290.892
De 80 a 84 anys 80.718 114.455 195.173
De 85 a 89 anys 57.108 100.583 157.691
De 90 a 94 anys 22.396 51.954 74.350
De 95 anys i més 5.216 17.184 22.400
Total 3.807.399 3.951.216 7.758.615
Font: Idescat. Estimacions de població.
Nota: (p) Dades provisionals.

Darrera actualització: 18 de maig de 2022.

Estadística EP

Nota metodològica

Definició de conceptes

Estimacions intercensals de població
Càlcul de la població per sexe i edat que enllaça dos censos de població. Les estimacions intercensals substitueixen les estimacions postcensals un cop es disposen dels resultats d'un nou cens de població, i proporcionen la sèrie definitiva de població entre dos censos.
Estimacions postcensals de població
Càlcul de la població per sexe i edat en els anys posteriors al darrer cens de població. Les estimacions postcensals proporcionen la sèrie de població des del darrer cens disponible i es calculen sumant-hi el moviment natural i migratori enregistrat anualment.

Aspectes metodològics

La informació bàsica sobre la població a 1 de gener i els indicadors d'estructura de la població s'obtenen de les Estimacions de població.

Les Estimacions de població és l'operació estadística que, amb periodicitat anual, proporciona el recompte de la població resident a Catalunya i de com es distribueix per sexe i edat. La referència temporal de les estimacions postcensals de població correspon a 1 de gener.

Les estimacions postcensals de població es calculen a partir del darrer cens disponible i del moviment demogràfic de l'any corresponent (naixements, defuncions i migracions). La informació que proporcionen permet conèixer anualment els nivells del creixement demogràfic i l'evolució de la piràmide de població. També permet calcular, de manera fiable, els indicadors de tipus demogràfic, social i econòmic, en els quals els efectius de població són el denominador de referència i, en especial, quan cal desagregar aquests denominadors segons les característiques de sexe i edat.

Les estimacions postcensals avançades tenen com a finalitat proporcionar una estimació estadística dels efectius de població classificats per sexe i edat amb el mínim retard respecte de la data de referència. Es calculen en el segon trimestre de l'any a partir de les dades provisionals dels fluxos demogràfics. Els resultats es mantenen vigents fins que són substituïts per les estimacions postcensals definitives, calculades un cop es disposa de les xifres de naixements, defuncions i migracions de l'any de referència.

La realització d'un nou recompte censal de població permet la revisió de les xifres anuals de les Estimacions de població entre 2 censos, d'on es generen les estimacions intercensals de població. La producció d'estimacions intercensals consisteix, doncs, a corregir retrospectivament les estimacions postcensals amb l'ajuda de les dades del nou cens. El nivell de desagregació de les dades és el mateix que per a les estimacions postcensals.

Distribució territorial vigent

Actualment, Catalunya es divideix en 41 comarques, 1 entitat territorial singular (Aran) i 8 àmbits del Pla territorial, d'acord amb els darrers canvis territorials, que afecten els àmbits del Penedès i les Comarques Centrals, Aran i el Moianès.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".