Saltar al contingut principal

Població a 1 de gener. Per grans grups d'edat. Comarques i Aran, àmbits i províncies

Població a 1 de gener. Per grans grups d'edat. Comarques i Aran, àmbits i províncies 2021
0-14 15-64 65 i més
Alt Camp 15,0 65,8 19,2
Alt Empordà 15,9 65,0 19,1
Alt Penedès 16,5 65,6 17,9
Alt Urgell 12,7 65,2 22,1
Alta Ribagorça 12,5 67,0 20,4
Anoia 16,1 65,8 18,1
Aran 13,4 71,4 15,2
Bages 15,6 64,4 20,0
Baix Camp 16,7 65,2 18,1
Baix Ebre 14,6 63,0 22,4
Baix Empordà 15,0 65,1 19,9
Baix Llobregat 15,6 66,4 18,0
Baix Penedès 15,6 64,7 19,7
Barcelonès 13,3 66,1 20,6
Berguedà 13,2 62,4 24,4
Cerdanya 13,8 68,3 17,9
Conca de Barberà 13,6 64,5 22,0
Garraf 14,9 66,8 18,3
Garrigues 12,8 62,2 25,0
Garrotxa 14,8 64,5 20,6
Gironès 17,7 66,6 15,7
Maresme 15,2 65,7 19,1
Moianès 14,5 66,7 18,8
Montsià 14,1 64,6 21,3
Noguera 14,4 63,8 21,8
Osona 16,1 65,7 18,2
Pallars Jussà 12,3 62,2 25,5
Pallars Sobirà 12,7 66,7 20,6
Pla d'Urgell 15,8 65,3 19,0
Pla de l'Estany 16,9 64,8 18,3
Priorat 11,4 63,6 25,0
Ribera d'Ebre 12,5 62,5 25,0
Ripollès 12,5 61,8 25,7
Segarra 15,7 66,5 17,8
Segrià 15,4 66,3 18,3
Selva 15,1 66,7 18,2
Solsonès 15,2 64,0 20,8
Tarragonès 15,9 66,8 17,3
Terra Alta 11,9 58,7 29,4
Urgell 15,8 64,8 19,4
Vallès Occidental 16,4 66,6 17,0
Vallès Oriental 15,8 67,1 17,1
Catalunya 15,0 66,0 19,0
Metropolità 14,7 66,3 19,1
Comarques Gironines 15,9 65,6 18,5
Camp de Tarragona 16,0 66,0 18,0
Terres de l'Ebre 14,0 63,3 22,7
Ponent 15,3 65,6 19,2
Comarques Centrals 15,5 64,7 19,8
Alt Pirineu i Aran 13,0 66,6 20,4
Penedès 15,7 65,9 18,4
Barcelona 14,8 66,2 19,0
Girona 15,8 65,7 18,5
Lleida 14,9 65,6 19,5
Tarragona 15,5 65,2 19,3
Unitats: Tant per cent.
Font: Idescat. Estimacions de població.

Darrera actualització: 20 de desembre de 2021.

Estadística EP

Nota metodològica

Definició de conceptes

Estimacions intercensals de població
Càlcul de la població per sexe i edat que enllaça dos censos de població. Les estimacions intercensals substitueixen les estimacions postcensals un cop es disposen dels resultats d'un nou cens de població, i proporcionen la sèrie definitiva de població entre dos censos.
Estimacions postcensals de població
Càlcul de la població per sexe i edat en els anys posteriors al darrer cens de població. Les estimacions postcensals proporcionen la sèrie de població des del darrer cens disponible i es calculen sumant-hi el moviment natural i migratori enregistrat anualment.

Aspectes metodològics

La informació bàsica sobre la població a 1 de gener i els indicadors d'estructura de la població s'obtenen de les Estimacions de població.

Les Estimacions de població és l'operació estadística que, amb periodicitat anual, proporciona el recompte de la població resident a Catalunya i de com es distribueix per sexe i edat. La referència temporal de les estimacions postcensals de població correspon a 1 de gener.

Les estimacions postcensals de població es calculen a partir del darrer cens disponible i del moviment demogràfic de l'any corresponent (naixements, defuncions i migracions). La informació que proporcionen permet conèixer anualment els nivells del creixement demogràfic i l'evolució de la piràmide de població. També permet calcular, de manera fiable, els indicadors de tipus demogràfic, social i econòmic, en els quals els efectius de població són el denominador de referència i, en especial, quan cal desagregar aquests denominadors segons les característiques de sexe i edat.

Les estimacions postcensals avançades tenen com a finalitat proporcionar una estimació estadística dels efectius de població classificats per sexe i edat amb el mínim retard respecte de la data de referència. Es calculen en el segon trimestre de l'any a partir de les dades provisionals dels fluxos demogràfics. Els resultats es mantenen vigents fins que són substituïts per les estimacions postcensals definitives, calculades un cop es disposa de les xifres de naixements, defuncions i migracions de l'any de referència.

La realització d'un nou recompte censal de població permet la revisió de les xifres anuals de les Estimacions de població entre 2 censos, d'on es generen les estimacions intercensals de població. La producció d'estimacions intercensals consisteix, doncs, a corregir retrospectivament les estimacions postcensals amb l'ajuda de les dades del nou cens. El nivell de desagregació de les dades és el mateix que per a les estimacions postcensals.

Distribució territorial vigent

Actualment, Catalunya es divideix en 41 comarques, 1 entitat territorial singular (Aran) i 8 àmbits del Pla territorial, d'acord amb els darrers canvis territorials, que afecten els àmbits del Penedès i les Comarques Centrals, Aran i el Moianès.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".