Saltar al contingut principal

Població a 1 de gener. Per grans grups d'edat. Comarques i Aran, àmbits i províncies

Població a 1 de gener. Per grans grups d'edat. Comarques i Aran, àmbits i províncies 2023
0-14 15-64 65 i més
Alt Camp 14,6 65,9 19,6
Alt Empordà 15,1 65,8 19,1
Alt Penedès 15,6 66,2 18,2
Alt Urgell 12,5 65,4 22,2
Alta Ribagorça 12,3 67,6 20,1
Anoia 15,3 66,2 18,5
Aran 12,5 71,3 16,2
Bages 14,8 64,7 20,5
Baix Camp 15,6 66,0 18,4
Baix Ebre 13,9 63,9 22,2
Baix Empordà 14,3 65,3 20,4
Baix Llobregat 14,7 66,8 18,5
Baix Penedès 14,7 65,3 20,0
Barcelonès 12,4 66,9 20,7
Berguedà 12,7 62,4 24,9
Cerdanya 12,9 68,7 18,3
Conca de Barberà 13,2 64,1 22,6
Garraf 13,9 67,2 18,9
Garrigues 12,7 61,6 25,7
Garrotxa 14,2 65,3 20,5
Gironès 16,7 67,4 15,9
Maresme 14,5 65,9 19,6
Moianès 13,6 66,5 19,8
Montsià 13,6 64,9 21,5
Noguera 14,0 64,2 21,8
Osona 15,4 66,0 18,6
Pallars Jussà 11,7 63,2 25,1
Pallars Sobirà 11,8 67,3 20,9
Pla d'Urgell 15,6 65,3 19,1
Pla de l'Estany 16,2 64,8 19,1
Priorat 11,1 62,7 26,2
Ribera d'Ebre 12,4 62,2 25,4
Ripollès 12,3 62,1 25,6
Segarra 15,4 66,7 17,9
Segrià 14,6 66,9 18,5
Selva 14,5 67,1 18,4
Solsonès 14,5 64,1 21,5
Tarragonès 15,2 67,0 17,8
Terra Alta 11,8 59,4 28,8
Urgell 15,3 65,0 19,7
Vallès Occidental 15,4 67,0 17,6
Vallès Oriental 14,8 67,4 17,8
Catalunya 14,1 66,5 19,4
Metropolità 13,8 66,9 19,4
Comarques Gironines 15,1 66,2 18,7
Camp de Tarragona 15,1 66,3 18,5
Terres de l'Ebre 13,5 63,8 22,8
Ponent 14,7 66,0 19,4
Comarques Centrals 14,8 65,0 20,2
Alt Pirineu i Aran 12,4 67,0 20,6
Penedès 14,8 66,4 18,8
Barcelona 13,9 66,7 19,4
Girona 15,1 66,3 18,6
Lleida 14,3 65,9 19,7
Tarragona 14,7 65,7 19,6
Unitats: Tant per cent.
Font: Idescat. Estimacions de població.

Darrera actualització: 19 de febrer de 2024.

Nota metodològica

Definició de conceptes

Estimacions intercensals de població
Càlcul de la població per sexe i edat que enllaça dos censos de població. Les estimacions intercensals substitueixen les estimacions postcensals un cop es disposen dels resultats d'un nou cens de població, i proporcionen la sèrie definitiva de població entre dos censos.
Estimacions postcensals de població
Càlcul de la població per sexe i edat en els anys posteriors al darrer cens de població. Les estimacions postcensals proporcionen la sèrie de població des del darrer cens disponible i es calculen sumant-hi el moviment natural i migratori enregistrat anualment.

Aspectes metodològics

La informació bàsica sobre la població a 1 de gener i els indicadors d'estructura de la població s'obtenen de les Estimacions de població.

Les Estimacions de població és l'operació estadística que, amb periodicitat anual, proporciona el recompte de la població resident a Catalunya i de com es distribueix per sexe i edat. La referència temporal de les estimacions postcensals de població correspon a 1 de gener.

Les estimacions postcensals de població es calculen a partir del darrer cens disponible i del moviment demogràfic de l'any corresponent (naixements, defuncions i migracions). La informació que proporcionen permet conèixer anualment els nivells del creixement demogràfic i l'evolució de la piràmide de població. També permet calcular, de manera fiable, els indicadors de tipus demogràfic, social i econòmic, en els quals els efectius de població són el denominador de referència i, en especial, quan cal desagregar aquests denominadors segons les característiques de sexe i edat.

Les estimacions postcensals avançades tenen com a finalitat proporcionar una estimació estadística dels efectius de població classificats per sexe i edat amb el mínim retard respecte de la data de referència. Es calculen en el segon trimestre de l'any a partir de les dades provisionals dels fluxos demogràfics. Els resultats es mantenen vigents fins que són substituïts per les estimacions postcensals definitives, calculades un cop es disposa de les xifres de naixements, defuncions i migracions de l'any de referència.

La realització d'un nou recompte censal de població permet la revisió de les xifres anuals de les Estimacions de població entre 2 censos, d'on es generen les estimacions intercensals de població. La producció d'estimacions intercensals consisteix, doncs, a corregir retrospectivament les estimacions postcensals amb l'ajuda de les dades del nou cens. El nivell de desagregació de les dades és el mateix que per a les estimacions postcensals.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".