Saltar al contingut principal

Defuncions. Per sexe. Comarques i Aran, àmbits i províncies

Defuncions. Per sexe. Comarques i Aran, àmbits i províncies 2021
Homes Dones Total
Alt Camp 225 184 409
Alt Empordà 680 584 1.264
Alt Penedès 522 496 1.018
Alt Urgell 128 106 234
Alta Ribagorça 24 23 47
Anoia 566 509 1.075
Aran 38 31 69
Bages 898 918 1.816
Baix Camp 827 796 1.623
Baix Ebre 453 453 906
Baix Empordà 631 616 1.247
Baix Llobregat 3.324 3.152 6.476
Baix Penedès 548 418 966
Barcelonès 10.771 11.011 21.782
Berguedà 253 250 503
Cerdanya 90 88 178
Conca de Barberà 117 118 235
Garraf 649 626 1.275
Garrigues 135 113 248
Garrotxa 281 342 623
Gironès 741 648 1.389
Maresme 2.217 2.104 4.321
Moianès 78 103 181
Montsià 401 400 801
Noguera 226 221 447
Osona 751 737 1.488
Pallars Jussà 85 79 164
Pallars Sobirà 30 46 76
Pla d'Urgell 205 189 394
Pla de l'Estany 152 147 299
Priorat 61 55 116
Ribera d'Ebre 145 134 279
Ripollès 168 199 367
Segarra 105 92 197
Segrià 1.076 947 2.023
Selva 828 717 1.545
Solsonès 89 101 190
Tarragonès 1.113 950 2.063
Terra Alta 96 85 181
Urgell 207 214 421
Vallès Occidental 3.797 3.499 7.296
Vallès Oriental 1.655 1.455 3.110
Catalunya 35.386 33.956 69.342
Metropolità 21.787 21.271 43.058
Comarques Gironines 3.481 3.253 6.734
Camp de Tarragona 2.343 2.103 4.446
Terres de l'Ebre 1.095 1.072 2.167
Ponent 1.954 1.776 3.730
Comarques Centrals 2.071 2.085 4.156
Alt Pirineu i Aran 395 373 768
Penedès 2.260 2.023 4.283
Barcelona 25.487 24.845 50.332
Girona 3.548 3.331 6.879
Lleida 2.365 2.187 4.552
Tarragona 3.986 3.593 7.579
Font: Idescat. Estadística de defuncions.

Darrera actualització: 1 de desembre de 2022.

DEF

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Estadística de defuncions (DEF).

Nota metodològica

Definició de conceptes

Defuncions
Mort de tota persona nascuda amb vida. Fins al 1974 es considerava defunció la mort d'una persona amb més de 24 hores de vida.
La major part de les taules es refereixen al municipi de residència del difunt, que és la variable més significativa, enfront del lloc d'inscripció, ja que la majoria de les defuncions tenen lloc en centres sanitaris localitzats en municipis que poden ser diferents del de residència. No obstant això, des de l'any 1991 s'autoritza a inscriure la mort en el municipi de residència del difunt.

Aspectes metodològics

L'Estadística de defuncions proporciona informació sobre les defuncions de persones residents a Catalunya segons les característiques demogràfiques i socials.

L'Idescat porta a terme aquesta operació estadística, amb la col·laboració de l'INE i del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, a partir de les dades del certificat mèdic oficial de defunció i de la butlleta estadística de defunció del Registre civil. Fins al 2011 les dades fan referència a les inscripcions registrades a Catalunya de persones que hi resideixen. A partir del 2012 s'hi afegeixen els esdeveniments de residents a Catalunya que han estat inscrits en registres civils d'altres comunitats autònomes.

A partir de l'any 2012, les dades es difonen anualment en dues fases: les dades provisionals, amb els esdeveniments de residents inscrits en els registres civils de Catalunya, i les dades definitives, amb els esdeveniments de tots els residents, incloent-hi els inscrits en els registres civils d'altres comunitats autònomes.

Distribució territorial vigent

Actualment, Catalunya es divideix en 41 comarques, 1 entitat territorial singular (Aran) i 8 àmbits del Pla territorial, d'acord amb els darrers canvis territorials, que afecten els àmbits del Penedès i les Comarques Centrals, Aran i el Moianès.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".