Saltar al contingut principal

Defuncions. Per sexe. Comarques i Aran, àmbits i províncies

Defuncions. Per sexe. Comarques i Aran, àmbits i províncies 2020
Homes Dones Total
Alt Camp 244 206 450
Alt Empordà 657 580 1.237
Alt Penedès 555 516 1.071
Alt Urgell 165 120 285
Alta Ribagorça 19 16 35
Anoia 746 656 1.402
Aran 41 34 75
Bages 1.085 1.253 2.338
Baix Camp 950 850 1.800
Baix Ebre 475 460 935
Baix Empordà 692 683 1.375
Baix Llobregat 4.031 3.898 7.929
Baix Penedès 612 444 1.056
Barcelonès 12.732 13.584 26.316
Berguedà 319 318 637
Cerdanya 101 100 201
Conca de Barberà 133 123 256
Garraf 678 690 1.368
Garrigues 133 136 269
Garrotxa 353 361 714
Gironès 746 788 1.534
Maresme 2.213 2.314 4.527
Moianès 84 99 183
Montsià 388 383 771
Noguera 263 251 514
Osona 884 853 1.737
Pallars Jussà 108 113 221
Pallars Sobirà 34 41 75
Pla d'Urgell 205 194 399
Pla de l'Estany 174 181 355
Priorat 83 85 168
Ribera d'Ebre 153 157 310
Ripollès 152 174 326
Segarra 127 119 246
Segrià 1.082 985 2.067
Selva 770 732 1.502
Solsonès 81 90 171
Tarragonès 1.159 988 2.147
Terra Alta 96 74 170
Urgell 226 232 458
Vallès Occidental 4.161 4.174 8.335
Vallès Oriental 1.918 1.901 3.819
Catalunya 39.828 39.956 79.784
Metropolità 25.082 25.912 50.994
Comarques Gironines 3.544 3.499 7.043
Camp de Tarragona 2.569 2.252 4.821
Terres de l'Ebre 1.112 1.074 2.186
Ponent 2.036 1.917 3.953
Comarques Centrals 2.474 2.600 5.074
Alt Pirineu i Aran 468 424 892
Penedès 2.543 2.278 4.821
Barcelona 29.404 30.248 59.652
Girona 3.618 3.592 7.210
Lleida 2.513 2.346 4.859
Tarragona 4.293 3.770 8.063
Font: Idescat. Estadística de defuncions.

Darrera actualització: 10 de desembre de 2021.

Estadística DEF

Nota metodològica

Definició de conceptes

Defuncions
Mort de tota persona nascuda amb vida. Fins al 1974 es considerava defunció la mort d'una persona amb més de 24 hores de vida.
La major part de les taules es refereixen al municipi de residència del difunt, que és la variable més significativa, enfront del lloc d'inscripció, ja que la majoria de les defuncions tenen lloc en centres sanitaris localitzats en municipis que poden ser diferents del de residència. No obstant això, des de l'any 1991 s'autoritza a inscriure la mort en el municipi de residència del difunt.

Aspectes metodològics

L'Estadística de defuncions proporciona informació sobre les defuncions de persones residents a Catalunya segons les característiques demogràfiques i socials.

L'Idescat porta a terme aquesta operació estadística, amb la col·laboració de l'INE i del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, a partir de les dades del certificat mèdic oficial de defunció i de la butlleta estadística de defunció del Registre civil. Fins al 2011 les dades fan referència a les inscripcions registrades a Catalunya de persones que hi resideixen. A partir del 2012 s'hi afegeixen els esdeveniments de residents a Catalunya que han estat inscrits en registres civils d'altres comunitats autònomes.

A partir de l'any 2012, les dades es difonen anualment en dues fases: les dades provisionals, amb els esdeveniments de residents inscrits en els registres civils de Catalunya, i les dades definitives, amb els esdeveniments de tots els residents, incloent-hi els inscrits en els registres civils d'altres comunitats autònomes.

Distribució territorial vigent

Actualment, Catalunya es divideix en 41 comarques, 1 entitat territorial singular (Aran) i 8 àmbits del Pla territorial, d'acord amb els darrers canvis territorials, que afecten els àmbits del Penedès i les Comarques Centrals, Aran i el Moianès.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".