Saltar al contingut principal
Indicadors d'estructura de la població. Per grups d'edat Catalunya
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1996 1991 1986 1981 1975
Població per grups quinquennals d'edat (%)
De 0 a 4 anys 3,9 4,0 4,2 4,4 4,6 4,7 4,9 5,0 5,2 5,3 5,6 5,7 5,7 5,7 5,7 5,6 5,5 5,4 5,2 5,1 4,9 4,8 4,7 4,6 4,4 4,7 6,0 8,0 8,7
De 5 a 9 anys 4,8 4,9 5,0 5,1 5,3 5,5 5,6 5,6 5,6 5,6 5,5 5,4 5,2 5,1 5,0 4,9 4,8 4,7 4,5 4,5 4,4 4,4 4,4 4,5 4,7 5,6 8,1 8,8 8,7
De 10 a 14 anys 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,4 5,3 5,2 5,1 4,9 4,8 4,7 4,6 4,5 4,5 4,4 4,4 4,4 4,5 4,5 4,6 4,6 4,7 4,8 5,7 7,6 8,4 8,3 8,2
De 15 a 19 anys 5,5 5,4 5,3 5,2 5,0 4,9 4,8 4,7 4,6 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,6 4,6 4,6 4,7 4,8 4,9 5,1 5,4 5,7 6,0 7,7 8,4 8,1 8,0 7,7
De 20 a 24 anys 5,4 5,2 5,1 5,1 4,9 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,9 5,0 5,2 5,3 5,6 5,7 5,9 6,1 6,4 6,7 7,2 7,5 7,8 8,1 8,4 8,0 7,7 7,6 7,3
De 25 a 29 anys 5,7 5,6 5,6 5,6 5,5 5,5 5,4 5,4 5,6 5,8 6,1 6,5 6,9 7,3 7,8 8,2 8,5 8,8 9,0 9,1 9,0 8,8 8,6 8,4 8,0 7,7 7,3 7,1 7,6
De 30 a 34 anys 6,1 6,0 6,1 6,1 6,1 6,2 6,4 6,7 7,1 7,5 8,1 8,5 9,0 9,3 9,5 9,5 9,5 9,3 9,1 8,8 8,6 8,3 8,2 8,0 7,8 7,4 6,8 7,1 6,8
De 35 a 39 anys 6,5 6,7 7,0 7,2 7,5 7,9 8,2 8,6 8,9 9,1 9,1 9,2 9,1 9,0 8,8 8,7 8,6 8,4 8,3 8,3 8,2 8,0 7,8 7,7 7,3 6,8 6,9 6,3 6,1
De 40 a 44 anys 7,9 8,2 8,5 8,6 8,8 8,8 8,8 8,7 8,6 8,4 8,3 8,2 8,2 8,1 8,0 8,0 7,8 7,7 7,6 7,5 7,4 7,4 7,3 7,2 6,7 6,7 6,1 5,7 6,8
De 45 a 49 anys 8,6 8,6 8,5 8,3 8,1 8,0 7,9 7,9 7,8 7,8 7,6 7,5 7,3 7,2 7,1 7,1 7,0 7,0 6,9 6,8 6,7 6,6 6,6 6,5 6,6 6,0 5,4 6,3 6,7
De 50 a 54 anys 7,7 7,7 7,6 7,4 7,4 7,4 7,2 7,1 7,0 6,9 6,8 6,7 6,6 6,4 6,3 6,2 6,2 6,1 6,1 6,2 6,3 6,4 6,4 6,5 5,9 5,3 6,2 6,1 6,1
De 55 a 59 anys 7,0 6,9 6,8 6,6 6,5 6,5 6,4 6,3 6,2 6,1 5,9 5,8 5,7 5,6 5,6 5,7 5,8 5,8 6,0 6,0 5,9 5,7 5,6 5,6 5,1 5,9 5,8 5,6 4,8
De 60 a 64 anys 6,1 6,1 6,0 5,8 5,7 5,6 5,6 5,5 5,4 5,4 5,4 5,3 5,3 5,3 5,3 5,2 5,1 5,0 5,0 4,6 4,4 4,6 4,8 4,8 5,6 5,5 5,1 4,3 4,3
De 65 a 69 anys 5,2 5,1 5,1 5,0 5,0 5,1 5,1 5,0 5,1 5,0 4,8 4,6 4,4 4,4 4,0 3,9 4,0 4,2 4,2 4,6 4,9 5,1 5,2 5,3 5,2 4,9 3,8 3,8 3,8
De 70 a 74 anys 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,5 4,3 4,2 4,1 3,8 3,5 3,5 3,6 3,6 3,9 4,1 4,3 4,3 4,4 4,5 4,5 4,5 4,6 4,6 4,4 3,5 3,3 3,1 2,9
De 75 a 79 anys 3,9 3,8 3,6 3,6 3,3 3,1 3,2 3,3 3,2 3,5 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,7 3,6 3,6 3,0 2,8 2,5 2,2 1,9
De 80 a 84 anys 2,5 2,5 2,6 2,5 2,8 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 2,9 2,8 2,7 2,7 2,6 2,6 2,6 2,6 2,5 2,4 2,4 2,3 2,2 2,1 2,1 1,8 1,5 1,2 1,0
De 85 a 89 anys 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 1,9 1,9 1,9 1,8 1,7 1,7 1,6 1,6 1,5 1,4 1,3 1,3 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,1 0,9 0,6 0,5 0,6
De 90 a 94 anys 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,7 0,7 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,3 0,2 0,1 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
De 95 anys i més 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Població per grans grups d'edat (%)
De menys de 15 anys 14,1 14,5 14,7 15,1 15,4 15,6 15,7 15,8 15,9 15,9 15,9 15,8 15,6 15,4 15,1 14,8 14,6 14,4 14,2 14,1 14,0 13,9 13,8 13,9 14,7 17,8 21,7 25,0 25,6
De 15 a 64 anys 66,5 66,2 66,2 66,0 65,8 65,6 65,7 65,7 65,8 66,2 66,7 67,2 67,6 68,1 68,6 68,9 68,9 69,0 69,2 68,9 68,8 68,7 68,8 68,8 69,1 67,9 66,0 64,1 64,2
De 65 anys i més 19,4 19,3 19,0 18,9 18,9 18,8 18,6 18,4 18,3 17,9 17,4 17,1 16,8 16,5 16,3 16,3 16,4 16,6 16,6 17,0 17,3 17,4 17,4 17,3 16,3 14,3 12,3 11,0 10,2
Indicadors d'estructura d'edats
Índex d'envelliment (1) 136,9 133,5 129,1 125,7 122,8 120,3 118,3 116,6 115,0 112,8 109,9 108,2 107,6 107,4 107,8 109,5 112,1 114,9 116,5 120,5 123,7 125,4 125,8 124,9 111,0 80,6 56,9 44,0 40,0
Índex de sobreenvelliment (2) 16,8 17,0 16,8 17,0 16,8 16,6 16,4 16,0 15,6 15,3 14,9 14,7 14,1 13,7 13,1 12,7 12,0 11,5 11,2 10,8 10,6 10,5 10,3 10,2 10,0 8,5 7,2 6,0 5,6
Índex de dependència juvenil (3) 21,3 21,8 22,3 22,8 23,4 23,8 23,9 24,1 24,1 24,0 23,8 23,5 23,1 22,6 22,0 21,5 21,2 20,9 20,6 20,5 20,3 20,2 20,1 20,1 21,0 26,1 32,9 39,0 39,9
Índex de dependència de la gent gran (4) 29,1 29,1 28,8 28,7 28,7 28,6 28,3 28,1 27,7 27,1 26,1 25,4 24,8 24,2 23,8 23,6 23,8 24,1 24,0 24,7 25,1 25,3 25,2 25,1 24,0 21,1 18,7 17,1 16,0
Índex de dependència global (5) 50,3 51,0 51,0 51,6 52,0 52,4 52,3 52,1 51,9 51,1 49,9 48,9 47,9 46,8 45,8 45,1 45,1 45,0 44,6 45,2 45,4 45,5 45,3 45,3 45,0 47,2 51,6 56,1 55,8
Índex de recanvi de la població d'edats actives (6) 110,1 112,2 113,4 112,8 114,1 115,7 116,5 117,3 118,1 119,3 120,0 118,0 116,9 117,4 115,5 112,6 109,6 105,9 104,3 94,0 86,3 84,5 84,9 79,2 75,0 65,5 65,4 54,0 55,4
Relació de nens per dones en edat fèrtil (7) 17,3 18,1 18,7 19,6 20,3 20,8 21,3 21,8 22,3 22,8 23,4 23,6 23,6 23,3 22,8 22,2 21,7 21,2 20,7 20,0 19,3 18,8 18,4 17,8 17,0 18,2 23,0 33,2 35,6
Edat mitjana de la població (anys) 43,4 43,3 43,1 42,9 42,8 42,6 42,5 42,3 42,1 41,9 41,5 41,2 41,0 40,8 40,7 40,6 40,7 40,7 40,7 40,7 40,6 40,6 40,6 40,5 39,8 38,1 36,3 34,2 33,7
Font: Idescat. Estimacions de població i Padró municipal d'habitants (1975).
Notes:
(1) Població de 65 anys i més per 100 habitants de menys de 15 anys.
(2) Població de 85 anys i més per 100 habitants de 65 anys i més.
(3) Població de menys de 15 anys per 100 habitants de 15 a 64 anys.
(4) Població de 65 anys i més per 100 habitants de 15 a 64 anys.
(5) Població de 65 anys i més i de menys de 15 anys per 100 habitants de 15 a 64 anys.
(6) Població de 60 a 64 anys per 100 habitants de 15 a 19 anys.
(7) Població de 0 a 4 anys per 100 dones de 15 a 49 anys.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 19 de febrer de 2024.

Nota metodològica

Definició de conceptes

Estimacions intercensals de població
Càlcul de la població per sexe i edat que enllaça dos censos de població. Les estimacions intercensals substitueixen les estimacions postcensals un cop es disposen dels resultats d'un nou cens de població, i proporcionen la sèrie definitiva de població entre dos censos.
Estimacions postcensals de població
Càlcul de la població per sexe i edat en els anys posteriors al darrer cens de població. Les estimacions postcensals proporcionen la sèrie de població des del darrer cens disponible i es calculen sumant-hi el moviment natural i migratori enregistrat anualment.

Aspectes metodològics

La informació bàsica sobre la població a 1 de gener i els indicadors d'estructura de la població s'obtenen de les Estimacions de població.

Les Estimacions de població és l'operació estadística que, amb periodicitat anual, proporciona el recompte de la població resident a Catalunya i de com es distribueix per sexe i edat. La referència temporal de les estimacions postcensals de població correspon a 1 de gener.

Les estimacions postcensals de població es calculen a partir del darrer cens disponible i del moviment demogràfic de l'any corresponent (naixements, defuncions i migracions). La informació que proporcionen permet conèixer anualment els nivells del creixement demogràfic i l'evolució de la piràmide de població. També permet calcular, de manera fiable, els indicadors de tipus demogràfic, social i econòmic, en els quals els efectius de població són el denominador de referència i, en especial, quan cal desagregar aquests denominadors segons les característiques de sexe i edat.

Les estimacions postcensals avançades tenen com a finalitat proporcionar una estimació estadística dels efectius de població classificats per sexe i edat amb el mínim retard respecte de la data de referència. Es calculen en el segon trimestre de l'any a partir de les dades provisionals dels fluxos demogràfics. Els resultats es mantenen vigents fins que són substituïts per les estimacions postcensals definitives, calculades un cop es disposa de les xifres de naixements, defuncions i migracions de l'any de referència.

La realització d'un nou recompte censal de població permet la revisió de les xifres anuals de les Estimacions de població entre 2 censos, d'on es generen les estimacions intercensals de població. La producció d'estimacions intercensals consisteix, doncs, a corregir retrospectivament les estimacions postcensals amb l'ajuda de les dades del nou cens. El nivell de desagregació de les dades és el mateix que per a les estimacions postcensals.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".