Saltar al contingut principal
Indicadors de nupcialitat Catalunya
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1991 1986
Matrimonis 27.100 23.601 15.662 26.939 27.738 29.335 29.355 27.592 26.823 26.044 27.358 25.832 27.178 27.504 30.400 29.993 30.819 31.140 32.035 30.853 31.052 30.442 31.665 30.748 31.544 29.883 29.939 32.491 29.425
Per 1.000 habitants 3,46 3,04 2,02 3,51 3,65 3,90 3,92 3,71 3,61 3,49 3,65 3,44 3,63 3,70 4,13 4,15 4,36 4,46 4,73 4,66 4,79 4,81 5,13 5,01 5,15 4,89 4,92 5,36 4,92
Per 1.000 habitants de 15 anys i més .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 9,37 9,90 10,07 11,26 11,31 12,10 12,38 13,13 12,92 13,30 13,40 14,97 14,53 14,91 14,12 14,15 17,06 17,49
Matrimonis de diferent sexe 26.154 22.733 15.107 26.016 26.751 28.305 28.396 26.793 26.114 25.342 26.509 24.883 26.296 26.613 29.505 29.223 29.732 30.864 32.035 30.853 31.052 30.442 31.665 30.748 31.544 29.883 29.939 32.491 29.425
Matrimonis del mateix sexe 946 868 555 923 987 1.030 959 799 709 702 849 949 882 891 895 770 1.087 276 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Cònjuges per estat civil anterior (1)
Homes 26.954 23.409 15.575 26.864 27.697 29.319 29.396 27.657 26.826 26.130 27.461 24.883 26.296 26.613 29.505 29.223 29.732 30.864 32.035 30.853 31.052 30.442 31.665 30.748 31.544 29.883 29.939 32.491 29.425
Solters 20.952 18.049 11.603 20.615 21.490 23.098 23.263 22.066 21.529 20.966 22.237 20.026 21.059 21.569 24.426 24.384 25.124 26.521 27.648 27.073 27.557 27.227 28.593 27.749 28.481 26.937 27.172 29.753 27.527
Vidus 252 277 184 258 252 286 296 261 264 294 271 264 265 322 326 327 318 344 409 386 372 310 325 346 415 396 385 479 495
Divorciats 5.750 5.083 3.788 5.991 5.955 5.935 5.837 5.330 5.033 4.870 4.953 4.593 4.972 4.722 4.753 4.512 4.290 3.999 3.978 3.394 3.123 2.905 2.747 2.653 2.648 2.550 2.382 2.260 1.403
% d'homes casats en primeres núpcies 77,73 77,10 74,50 76,74 77,59 78,78 79,14 79,78 80,25 80,24 80,98 80,48 80,08 81,05 82,79 83,44 84,50 85,93 86,31 87,75 88,74 89,44 90,30 90,25 90,29 90,14 90,76 91,57 93,55
Dones 27.246 23.793 15.749 27.014 27.779 29.351 29.314 27.527 26.820 25.958 27.255 24.883 26.296 26.613 29.505 29.223 29.732 30.864 32.035 30.853 31.052 30.442 31.665 30.748 31.544 29.883 29.939 32.491 29.425
Solteres 21.575 18.600 11.832 21.026 21.891 23.356 23.479 22.148 21.743 20.987 22.217 20.255 21.467 21.874 24.722 24.744 25.302 26.803 28.032 27.471 27.930 27.670 28.980 28.132 28.793 27.377 27.489 30.370 28.152
Vídues 182 162 143 200 165 190 204 173 188 187 176 193 214 211 209 236 217 246 257 240 216 218 202 237 253 195 235 314 325
Divorciades 5.489 5.031 3.774 5.788 5.723 5.805 5.631 5.206 4.889 4.784 4.862 4.435 4.615 4.528 4.574 4.243 4.213 3.815 3.746 3.142 2.906 2.554 2.483 2.379 2.498 2.311 2.215 1.808 948
% de dones casades en primeres núpcies 79,19 78,17 75,13 77,83 78,80 79,57 80,09 80,46 81,07 80,85 81,52 81,40 81,64 82,19 83,79 84,67 85,10 86,84 87,50 89,04 89,95 90,89 91,52 91,49 91,28 91,61 91,82 93,47 95,67
Per 1.000 habitants de 15 anys i més (1)
Homes
Solters .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 20,74 19,71 19,19 18,57 19,53 17,60 18,43 18,94 21,62 21,93 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 28,51 32,68 31,72 32,55 30,79 31,06 37,27 39,42
Vidus .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 4,26 3,68 3,64 3,95 3,54 3,38 3,32 3,97 3,98 3,98 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 4,33 4,25 4,52 5,42 5,17 5,03 7,19 7,77
Divorciats .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 31,57 31,03 31,59 32,98 36,40 37,24 44,73 48,06 55,89 63,03 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 72,81 104,42 100,84 100,65 96,93 90,54 158,64 171,08
Dones
Solteres .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 24,55 23,37 23,06 22,27 23,55 21,64 23,00 23,68 27,18 27,83 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 36,73 38,47 37,35 38,22 36,34 36,49 44,37 46,89
Vídues .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 0,59 0,49 0,53 0,51 0,47 0,51 0,56 0,55 0,54 0,61 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 0,63 0,59 0,69 0,73 0,56 0,68 0,98 1,07
Divorciades .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 25,79 25,31 25,23 26,16 28,26 27,75 31,13 33,35 37,27 38,87 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 64,59 62,79 60,16 63,17 58,44 56,02 82,33 73,79
Matrimonis per estat civil anterior d'ambdós cònjuges
Entre persones solteres 18.771 16.117 10.105 18.198 18.973 20.483 20.540 19.505 19.158 18.561 19.764 17.802 18.737 19.266 22.106 22.181 22.844 24.376 25.608 25.358 26.058 25.868 27.269 26.410 27.136 25.637 25.876 28.580 26.809
Entre una persona soltera i una persona casada anteriorment 4.985 4.415 3.225 5.245 5.435 5.488 5.662 5.204 4.956 4.831 4.926 4.677 5.052 4.911 4.936 4.763 4.738 4.572 4.464 3.828 3.371 3.161 3.035 3.061 3.002 3.040 2.909 2.962 2.061
Entre persones divorciades o vidues 3.344 3.069 2.332 3.496 3.330 3.364 3.153 2.883 2.709 2.652 2.668 2.404 2.507 2.436 2.463 2.277 2.150 1.916 1.963 1.667 1.623 1.413 1.361 1.277 1.406 986 1.154 949 555
% de matrimonis en segones (o subsegüents) núpcies per a almenys un dels cònjuges 30,73 31,71 35,48 32,45 31,60 30,18 30,03 29,31 28,58 28,70 27,80 28,46 28,75 27,61 25,08 24,10 23,17 21,02 20,06 17,81 16,08 15,03 13,88 14,11 13,97 14,21 13,57 12,04 8,89
Matrimonis per tipus de celebració (1)
Catòlic 2.678 2.107 1.050 2.747 3.070 3.570 4.027 4.083 4.343 4.262 5.360 5.330 5.879 6.760 8.824 9.978 11.081 13.018 14.535 16.065 18.024 19.001 21.079 20.513 21.269 20.072 20.567 22.755 21.894
Altres religions 2 1 1 118 224 258 235 207 198 189 224 185 150 179 162 167 164 180 182 160 175 150 163 129 95 105 104 31 509
Exclusivament civil 24.420 21.493 14.611 24.074 24.444 25.507 25.093 23.302 22.282 21.593 21.774 19.367 20.267 19.674 20.417 19.078 18.487 17.666 17.318 14.628 12.853 11.291 10.423 10.106 10.180 9.706 9.268 9.705 7.022
No hi consta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 102 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% exclusivament civil 90,11 91,07 93,29 89,36 88,12 86,95 85,48 84,45 83,07 82,91 79,59 77,83 77,07 73,93 69,20 65,28 62,18 57,24 54,06 47,41 41,39 37,09 32,92 32,87 32,27 32,48 30,96 29,87 23,86
Cònjuges de nacionalitat estrangera (1)
Homes 2.883 2.316 1.749 2.892 2.975 3.442 3.316 3.072 3.199 3.654 3.664 3.432 4.015 4.181 4.107 3.499 3.314 3.204 3.381 2.788 1.795 1.167 992 1.027 985 965 856 883 404
Dones 3.683 3.110 2.273 3.765 3.931 4.289 4.075 3.778 3.880 4.249 4.198 4.960 5.663 5.891 5.765 4.953 4.546 4.396 4.491 3.778 2.399 1.580 1.164 1.092 966 811 776 728 390
% de cònjuges de nacionalitat estrangera 12,11 11,50 12,84 12,36 12,45 13,52 12,59 12,41 13,20 15,17 14,37 16,86 18,40 18,92 16,73 14,46 13,22 12,31 12,29 10,64 6,75 4,51 3,40 3,45 3,09 3,00 2,67 2,48 1,35
Dissolució de matrimonis 42.506 44.292 46.232 42.820 44.685 45.129 44.991 45.561 45.788 44.662 44.710 43.569 44.525 43.364 47.370 51.368 51.964 52.412 51.152 49.890 48.421 45.894 45.718 45.392 44.497 25.456 24.851 23.807 21.787
Per defunció d'un dels cònjuges 27.890 28.537 32.285 26.115 26.980 26.909 26.360 26.662 26.197 26.078 24.810 23.842 23.671 23.848 25.427 25.602 24.471 26.100 25.313 26.166 25.481 25.146 25.216 26.307 25.393 25.456 24.851 23.807 21.787
Per nul·litat 10 13 14 28 27 32 66 52 33 20 26 24 15 16 22 22 31 27 37 27 30 26 24 22 28 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Per separació 454 592 390 548 629 656 634 785 818 849 1.065 1.172 1.298 1.357 1.581 1.898 3.039 11.429 15.172 14.251 14.160 12.438 12.051 11.243 11.212 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Per divorci 14.152 15.150 13.543 16.129 17.049 17.532 17.931 18.062 18.740 17.715 18.809 18.531 19.541 18.143 20.340 23.846 24.423 14.856 10.630 9.446 8.750 8.284 8.427 7.820 7.864 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Ruptures matrimonials (per 1.000 habitants) 1,87 2,03 1,80 2,18 2,34 2,42 2,49 2,54 2,63 2,49 2,65 2,65 2,81 2,64 3,00 3,59 3,92 3,83 3,84 3,60 3,56 3,29 3,30 3,10 3,11 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Per separació 0,06 0,08 0,05 0,07 0,08 0,09 0,08 0,11 0,11 0,11 0,14 0,16 0,18 0,18 0,22 0,26 0,43 1,66 2,26 2,16 2,20 1,97 1,94 1,82 1,83 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Per divorci 1,81 1,95 1,75 2,10 2,25 2,33 2,40 2,43 2,52 2,38 2,51 2,49 2,63 2,46 2,79 3,33 3,48 2,16 1,58 1,43 1,43 1,35 1,37 1,27 1,28 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Font: Idescat. Estadística de matrimonis; Estimacions de població; Estadística de nul·litats separacions i divorcis.
Notes:
(1) Matrimonis entre persones de diferent sexe fins al 2011 i tots els matrimonis a partir de 2012.
A partir de 2012, a més dels matrimonis inscrits a Catalunya i amb residència a Catalunya, inclou els matrimonis amb residència a Catalunya inscrits en altres comunitats autònomes.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 12 de desembre de 2023. Sèries revisades el 13 de març de 2024.

Nota metodològica

Definició de conceptes

Matrimoni
Unió legítima entre dues persones que es comprometen a portar una vida en comú establerta mitjançant ritus o formalitats legals. A partir de 2005 el matrimoni té els mateixos requisits i efectes quan ambdós contraents són del mateix o de diferent sexe. La definició exclou les unions consensuals referides a situacions estables de fet.
Taxa bruta de nupcialitat
Quocient entre el nombre de matrimonis en un any determinat i la població a meitat del període. S'expressa en tant per mil.

Aspectes metodològics

L'Estadística de matrimonis proporciona informació sobre el nombre i les característiques dels matrimonis de residents a Catalunya celebrats durant l'any de referència.

L'Estadística de matrimonis ofereix anualment informació dels matrimonis i els cònjuges que fixen la residència a Catalunya, segons les característiques demogràfiques, socials i territorials.

L'estadística s'elabora a partir de les dades de la inscripció del matrimoni al Registre Civil. Les dades inclouen tots els matrimonis que fixen la seva residència a Catalunya, tant els inscrits en els registres civils de Catalunya com els inscrits en els registres civils d'altres comunitats autònomes. Els anys 2011 i anteriors, les dades fan referència únicament a les inscripcions registrades a Catalunya de matrimonis que fixaven la residència habitual a Catalunya.

L'Idescat elabora aquesta operació estadística amb la col·laboració de l'INE.

Podeu obtenir més informació d'aquesta estadística a la metodologia.