Saltar al contingut principal
Indicadors de mortalitat Catalunya
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1991 1986 1975
Defuncions 70.706 69.342 79.784 64.547 66.562 66.165 63.289 64.866 61.319 60.807 62.977 59.576 59.057 59.631 59.474 59.312 57.227 61.106 57.051 60.037 57.234 55.741 55.279 57.676 55.414 54.592 53.362 52.110 46.510 45.616
Per 1.000 habitants 9,02 (p) Dada provisional 8,95 (p) Dada provisional 10,31 8,40 8,77 8,79 8,46 8,71 8,25 8,15 8,40 8,01 7,96 8,08 8,14 8,27 8,20 8,90 8,50 9,10 8,90 8,96 8,96 9,39 9,09 8,96 8,76 8,60 7,79 7,93
Per 1.000 homes 9,18 (p) Dada provisional 9,27 (p) Dada provisional 10,45 8,61 8,95 8,95 8,66 8,81 8,45 8,41 8,58 8,27 8,25 8,28 8,31 8,60 8,50 9,30 9,00 9,50 9,30 9,55 9,56 10,04 9,71 9,60 9,54 9,23 8,26 8,29
Per 1.000 dones 8,86 (p) Dada provisional 8,63 (p) Dada provisional 10,16 8,21 8,59 8,63 8,27 8,62 8,06 7,90 8,23 7,76 7,69 7,88 7,98 7,96 7,80 8,50 8,00 8,80 8,50 8,39 8,38 8,77 8,51 8,36 8,02 8,00 7,34 7,58
Defuncions per sexe i estat civil (1) 70.706 69.342 79.784 64.547 66.562 66.165 63.289 64.866 61.319 60.807 62.977 59.576 59.057 59.631 59.474 59.312 57.227 61.106 57.051 60.037 57.234 55.741 55.279 57.676 55.414 54.592 53.362 52.110 46.510 45.616
Homes 35.395 35.386 39.828 32.498 33.352 33.075 31.796 32.212 30.866 30.872 31.728 30.353 30.260 30.291 30.099 30.532 29.544 31.455 29.697 30.703 29.462 29.059 28.832 30.114 28.869 28.523 28.346 27.353 24.138 23.425
Solters 4.425 4.335 4.422 4.030 4.155 3.938 3.694 3.907 3.663 3.638 3.635 3.237 3.306 3.291 3.590 3.692 3.647 3.775 3.607 3.705 3.500 3.493 3.504 3.666 3.519 3.426 3.721 3.809 3.044 3.688
Casats 20.268 20.795 23.085 18.820 19.517 19.471 19.037 18.970 18.590 18.672 19.292 17.483 17.333 17.516 18.982 19.223 18.691 20.049 19.064 19.664 19.090 18.952 18.767 19.653 18.875 18.772 18.527 17.948 16.030 14.538
Vidus 7.412 7.234 9.658 7.329 7.356 7.504 7.194 7.546 7.089 6.902 7.216 5.960 5.824 5.768 6.181 6.346 6.052 6.487 6.029 6.334 5.982 5.712 5.751 6.050 5.844 5.738 5.548 5.296 4.955 5.189
Divorciats i separats 3.020 2.783 2.663 2.319 2.324 2.162 1.871 1.789 1.524 1.660 1.585 1.361 1.296 1.221 1.346 1.270 1.154 1.144 997 1.000 890 902 810 745 631 587 550 300 109 10
No hi consta 270 239 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.312 2.501 2.495 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Dones 35.311 33.956 39.956 32.049 33.210 33.090 31.493 32.654 30.453 29.935 31.249 29.223 28.797 29.340 29.375 28.780 27.683 29.651 27.354 29.334 27.772 26.682 26.447 27.562 26.545 26.069 25.016 24.757 22.372 22.191
Solteres 3.227 3.081 3.707 3.043 3.313 3.198 3.054 3.290 3.050 2.976 3.295 2.860 2.837 2.899 3.185 3.144 3.091 3.376 3.082 3.435 3.304 3.167 3.159 3.363 3.264 3.246 3.228 3.361 3.111 3.684
Casades 7.622 7.742 9.200 7.295 7.463 7.438 7.323 7.692 7.607 7.406 7.646 6.354 6.337 6.330 7.193 6.912 6.563 6.882 6.667 6.859 6.716 6.574 6.463 6.677 6.547 6.670 6.345 6.492 5.972 6.070
Vídues 22.572 21.493 25.350 20.327 21.218 21.300 20.031 20.766 18.981 18.660 19.500 17.512 16.959 17.354 18.360 18.184 17.492 18.842 17.153 18.536 17.365 16.561 16.470 17.230 16.435 15.895 15.232 14.775 13.217 12.425
Divorciades i separades 1.816 1.560 1.699 1.384 1.216 1.154 1.085 906 815 893 808 670 602 563 637 541 537 551 452 504 387 380 355 292 299 258 211 129 72 12
No hi consta 74 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.827 2.062 2.194 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Esperança de vida en néixer (anys) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 83,58 82,38 84,01 83,58 83,50 83,63 83,20 83,35 83,19 82,65 82,47 82,20 82,00 81,75 81,37 81,12 80,78 80,52 80,27 80,10 79,76 79,59 79,37 79,08 78,81 78,67 77,41 77,08 74,30
Esperança de vida a diferents edats
0 anys
Homes .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 80,74 79,67 81,18 80,76 80,71 80,83 80,42 80,50 80,25 79,78 79,48 79,20 78,93 78,63 78,20 77,88 77,49 77,21 76,92 76,71 76,35 76,17 75,94 75,61 75,30 75,14 73,77 73,88 71,40
Dones .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 86,32 85,04 86,71 86,28 86,16 86,29 85,86 86,07 86,01 85,41 85,36 85,10 84,97 84,79 84,48 84,31 84,03 83,80 83,58 83,44 83,13 83,00 82,78 82,54 82,31 82,20 81,02 80,16 76,70
15 anys
Homes .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 66,03 64,95 66,52 66,05 66,00 66,13 65,74 65,86 65,56 65,13 64,83 64,60 64,32 64,02 63,60 63,28 62,91 62,64 62,33 62,14 61,81 61,63 61,40 61,13 60,85 60,70 59,58 59,85 58,20
Dones .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 71,57 70,28 71,95 71,53 71,43 71,57 71,12 71,36 71,28 70,72 70,68 70,50 70,32 70,13 69,82 69,65 69,38 69,14 68,90 68,80 68,51 68,39 68,21 68,03 67,82 67,73 66,71 65,96 63,30
30 anys
Homes .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 51,28 50,18 51,77 51,28 51,27 51,39 51,00 51,17 50,84 50,42 50,15 49,90 49,69 49,43 49,05 48,77 48,42 48,19 47,91 47,76 47,46 47,31 47,11 46,87 46,63 46,52 45,78 45,68 43,80
Dones .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 56,67 55,42 57,07 56,66 56,57 56,71 56,26 56,51 56,41 55,88 55,84 55,60 55,49 55,30 54,99 54,83 54,57 54,36 54,14 54,06 53,78 53,67 53,49 53,34 53,15 53,07 52,14 51,29 48,60
45 anys
Homes .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 36,75 35,64 37,21 36,76 36,73 36,84 36,43 36,63 36,34 35,94 35,72 35,50 35,30 35,07 34,75 34,52 34,24 34,05 33,83 33,74 33,49 33,37 33,23 33,11 32,96 32,93 32,11 31,66 29,80
Dones .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 41,98 40,71 42,34 41,96 41,84 42,00 41,53 41,84 41,71 41,21 41,19 41,00 40,86 40,68 40,38 40,23 40,00 39,80 39,60 39,53 39,28 39,17 39,02 38,90 38,73 38,66 37,71 36,81 34,30
60 anys
Homes .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 23,19 22,16 23,76 23,34 23,25 23,42 23,09 23,27 23,07 22,69 22,58 22,40 22,25 22,06 21,77 21,58 21,33 21,15 20,95 20,88 20,65 20,54 20,41 20,31 20,19 20,19 19,49 19,03 17,40
Dones .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 27,87 26,68 28,25 27,85 27,79 27,92 27,54 27,79 27,69 27,21 27,21 27,00 26,88 26,69 26,40 26,24 26,01 25,82 25,62 25,54 25,28 25,18 25,03 24,93 24,79 24,75 23,88 23,05 20,90
75 anys
Homes .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 11,98 11,03 12,35 12,07 11,87 12,04 11,77 11,89 11,83 11,43 11,40 11,30 11,13 11,01 10,78 10,66 10,46 10,36 10,21 10,19 10,04 10,02 9,93 9,87 9,81 9,85 9,47 9,08 8,20
Dones .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 14,90 13,76 15,07 14,74 14,62 14,76 14,32 14,63 14,59 14,12 14,13 13,90 13,82 13,66 13,40 13,29 13,09 12,94 12,79 12,74 12,54 12,48 12,40 12,31 12,23 12,22 11,62 11,02 7,30
Mortalitat infantil 142 121 144 157 154 162 170 170 196 180 235 232 221 253 273 222 226 228 238 211 227 206 218 251 232 237 234 357 466 1.686
Per 1.000 nascuts vius 2,52 2,10 2,46 2,55 2,42 2,43 2,47 2,41 2,74 2,51 3,03 2,87 2,63 2,98 3,10 2,70 2,80 2,90 3,10 2,90 3,30 3,18 3,44 4,23 4,10 4,20 4,30 6,30 7,75 15,40
Mortalitat perinatal 265 226 278 282 259 315 321 315 340 342 400 452 390 373 420 341 398 351 334 295 323 323 290 300 339 416 399 377 530 2.049
Per 1.000 naixements 4,68 3,91 4,74 4,57 4,06 4,70 4,64 4,46 4,73 4,76 5,15 5,57 4,63 4,38 4,70 4,10 4,80 4,40 4,30 4,00 4,70 4,97 4,56 5,04 6,00 7,30 7,30 6,70 8,77 17,91
Mortalitat neonatal 98 85 97 115 104 115 110 115 125 128 157 157 158 166 179 136 136 154 163 150 159 142 147 171 152 157 163 232 333 929
Per 1.000 nascuts vius 1,74 1,47 1,66 1,87 1,64 1,72 1,60 1,63 1,75 1,79 2,03 1,94 1,88 1,96 2,00 1,60 1,70 1,90 2,10 2,10 2,30 2,19 2,32 2,88 2,70 2,80 3,00 4,13 5,54 10,82
Mortalitat postneonatal 44 36 47 42 50 47 60 55 71 52 78 75 63 87 94 86 90 74 75 61 68 64 71 80 80 80 71 125 133 757
Per 1.000 nascuts vius 0,78 0,62 0,80 0,68 0,79 0,70 0,87 0,78 0,99 0,73 1,01 0,93 0,75 1,03 1,10 1,00 1,10 0,90 1,00 0,80 1,00 0,99 1,12 1,35 1,40 1,40 1,30 2,20 2,21 4,58
Mortalitat menors 5 anys 186 157 173 179 187 195 208 200 238 227 279 294 270 326 324 286 262 267 296 278 270 257 281 311 276 274 273 330 571 1.978
Per 1.000 nascuts vius 3,30 2,72 2,96 2,91 2,94 2,92 3,02 2,84 3,32 3,17 3,60 3,70 3,21 3,70 3,75 3,46 3,25 3,44 3,97 3,95 4,02 4,00 4,62 5,37 4,89 4,96 5,05 5,87 9,25 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Font: Idescat. Estadística de defuncions; Departament de Salut.
Notes:
- (1) A partir de l'any 2009, s'hi inclou la categoria de no hi consta estat civil. Els anys anteriors es distribuïen proporcionalment a les altres categories.
- A partir de 2012, a més de les defuncions inscrites a Catalunya de la població resident, inclou les defuncions de la població resident a Catalunya inscrites en altres comunitats autònomes.
- A l’octubre del 2023 s’han actualitzat les dades del període 2012-2021, atès que es disposa de les estimacions intercensals de població 2012-2021, que enllacen els resultats del Cens de població 2011 amb els del Cens de població 2021.
(p) Dada provisional.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 12 de desembre de 2023.

DEF

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Estadística de defuncions (DEF).

Nota metodològica

Definició de conceptes

Defuncions
Mort de tota persona nascuda amb vida. Fins al 1974 es considerava defunció la mort d'una persona amb més de 24 hores de vida.
La major part de les taules es refereixen al municipi de residència del difunt, que és la variable més significativa, enfront del lloc d'inscripció, ja que la majoria de les defuncions tenen lloc en centres sanitaris localitzats en municipis que poden ser diferents del de residència. No obstant això, des de l'any 1991 s'autoritza a inscriure la mort en el municipi de residència del difunt.
Esperança de vida en néixer
L'esperança de vida en néixer s'interpreta com el nombre d'anys que, de mitjana, pot esperar viure una generació de nounats si les condicions de mortalitat per edat no varien en el futur. Es tracta d'un indicador sintètic que incorpora en una sola xifra l'experiència de mortalitat del conjunt de la població de totes les edats.
Les dades de l'any 2012 i posteriors provenen de les taules de vida calculades pel Departament de Salut. Les dades d'anys anteriors provenen de les taules de vida elaborades per l'Idescat, que es calculen sobre mitjanes quinquennals en què l'any de referència de la taula correspon a l'any central del període.
Mortalitat infantil
Defuncions de nadons amb menys d'1 any d'edat.
Mortalitat menors de 5 anys
Defuncions de nens menors de 5 anys d'edat.
Mortalitat neonatal
Defuncions de nadons amb menys de 28 dies d'edat.
Mortalitat perinatal
Nascuts morts o morts fetals tardanes i defuncions de nadons amb menys de 7 dies d'edat.
Mortalitat postneonatal
Defuncions de nadons produïdes entre els 28 i els 365 dies d'edat.

Aspectes metodològics

L'Estadística de defuncions proporciona informació sobre les defuncions de persones residents a Catalunya segons les característiques demogràfiques i socials.

L'Idescat porta a terme aquesta operació estadística, amb la col·laboració de l'INE i del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, a partir de les dades del certificat mèdic oficial de defunció i de la butlleta estadística de defunció del Registre civil. Fins al 2011 les dades fan referència a les inscripcions registrades a Catalunya de persones que hi resideixen. A partir del 2012 s'hi afegeixen els esdeveniments de residents a Catalunya que han estat inscrits en registres civils d'altres comunitats autònomes.

A partir de l'any 2012, les dades es difonen anualment en dues fases: les dades provisionals, amb els esdeveniments de residents inscrits en els registres civils de Catalunya, i les dades definitives, amb els esdeveniments de tots els residents, incloent-hi els inscrits en els registres civils d'altres comunitats autònomes.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".