Saltar al contingut principal
Taxa de mortalitat. Homes. Per grups d'edat Catalunya
De 0 anys D'1 a 4 anys De 5 a 9 anys De 10 a 14 anys De 15 a 19 anys De 20 a 24 anys De 25 a 29 anys De 30 a 34 anys De 35 a 39 anys De 40 a 44 anys De 45 a 49 anys De 50 a 54 anys De 55 a 59 anys De 60 a 64 anys De 65 a 69 anys De 70 a 74 anys De 75 a 79 anys De 80 a 84 anys De 85 a 89 anys De 90 a 94 anys De 95 anys i més Total
2020 2,63 0,13 0,05 0,05 0,19 0,32 0,31 0,48 0,73 1,01 1,77 3,56 5,89 10,37 15,79 24,52 41,43 76,54 136,91 239,95 379,17 10,36
2019 3,00 0,11 0,07 0,10 0,21 0,26 0,40 0,47 0,62 0,97 1,78 3,44 5,56 8,93 13,33 20,62 32,20 60,81 110,35 199,02 313,16 8,55
2018 2,43 0,11 0,08 0,08 0,20 0,27 0,35 0,48 0,71 1,06 1,74 3,43 6,05 9,57 14,20 21,45 33,93 62,91 115,14 209,80 333,80 8,88
2017 2,36 0,14 0,08 0,07 0,25 0,32 0,37 0,50 0,67 0,98 1,73 3,26 5,88 9,32 14,15 20,90 35,65 65,36 118,53 207,54 350,95 8,87
2016 2,63 0,13 0,09 0,06 0,15 0,35 0,38 0,51 0,60 0,99 1,77 3,51 5,96 9,25 13,77 20,81 35,50 61,78 116,73 209,48 307,96 8,58
2015 2,71 0,10 0,11 0,10 0,22 0,30 0,39 0,44 0,59 1,02 2,06 3,56 6,27 9,59 14,33 21,37 37,13 65,32 120,97 212,25 341,89 8,74
2014 3,07 0,15 0,08 0,12 0,25 0,37 0,43 0,52 0,58 1,09 2,10 3,61 5,95 9,33 13,71 21,21 37,24 63,81 118,93 202,61 317,23 8,37
2013 2,79 0,14 0,07 0,09 0,21 0,36 0,43 0,54 0,68 1,27 2,33 4,05 6,19 9,74 14,77 22,52 37,60 66,23 121,47 204,39 297,11 8,42
2012 3,15 0,17 0,10 0,08 0,22 0,44 0,39 0,54 0,79 1,29 2,44 4,02 6,40 9,94 14,86 23,51 39,55 70,33 130,63 217,72 344,90 8,58
2011 2,85 0,22 0,07 0,08 0,28 0,37 0,47 0,57 0,71 1,38 2,56 4,33 6,42 9,75 14,69 23,98 39,43 71,20 125,61 216,96 438,89 8,27
2010 2,63 0,16 0,07 0,12 0,27 0,44 0,42 0,51 0,83 1,38 2,73 4,39 7,15 10,01 15,37 24,70 39,46 73,42 127,41 231,55 393,04 8,25
2009 3,30 0,20 0,08 0,13 0,31 0,42 0,52 0,65 0,85 1,51 2,91 4,55 6,66 10,04 15,36 24,82 42,09 76,13 133,49 230,33 377,88 8,28
2008 3,40 0,10 0,10 0,20 0,50 0,40 0,60 0,60 1,00 1,50 2,90 4,60 7,00 10,60 14,70 25,60 42,70 77,10 131,80 251,60 407,10 8,30
2007 2,90 0,20 0,10 0,20 0,40 0,50 0,60 0,60 1,00 1,70 3,10 4,70 7,30 10,80 16,30 26,40 44,00 81,50 141,60 245,20 384,10 8,60
2006 3,00 0,20 0,10 0,20 0,40 0,60 0,60 0,70 1,10 1,80 2,90 5,10 7,40 10,90 16,90 26,60 44,20 78,00 135,60 244,40 412,20 8,50
2005 3,30 0,20 0,10 0,10 0,50 0,60 0,70 0,80 1,20 2,00 3,10 5,00 7,70 11,30 18,60 28,50 49,10 89,40 156,80 253,30 416,60 9,30
2004 3,50 0,20 0,10 0,20 0,50 0,70 0,70 0,90 1,30 2,00 3,40 5,20 7,30 11,10 18,40 27,60 47,90 84,80 144,50 243,00 378,00 9,00
2003 3,20 0,20 0,10 0,20 0,70 0,70 0,70 1,00 1,50 2,20 3,30 5,20 7,60 11,10 18,90 29,20 51,90 90,70 156,90 260,60 429,50 9,50
2002 4,00 0,20 0,10 0,20 0,50 0,90 0,80 1,00 1,40 2,20 3,40 5,00 7,60 11,60 19,00 30,20 51,50 86,60 152,20 238,70 390,90 9,30
2001 3,30 0,30 0,20 0,20 0,60 0,90 0,80 1,20 1,50 2,40 3,30 5,40 7,70 12,30 18,70 30,40 50,30 86,70 143,70 239,80 263,30 9,60
2000 3,75 0,28 0,14 0,15 0,65 0,89 1,01 1,29 1,71 2,49 3,63 5,25 7,77 11,82 19,63 30,44 51,45 87,27 147,71 239,24 305,50 9,56
1999 4,56 0,21 0,22 0,21 0,76 0,89 1,00 1,40 1,95 2,41 3,62 5,24 8,12 13,18 20,55 33,02 56,12 92,75 161,68 250,60 313,08 10,04
1998 4,00 0,30 1,20 0,20 0,80 0,90 1,00 1,50 1,80 2,40 3,40 5,50 7,70 12,60 20,20 33,20 55,30 93,70 154,20 234,60 259,50 9,70
1997 3,80 0,30 0,10 0,10 0,60 0,90 1,20 1,70 1,90 2,40 3,50 5,30 8,00 13,10 20,30 32,60 56,70 96,20 154,80 232,10 290,40 9,60
1996 4,40 0,30 0,10 0,20 0,60 1,00 1,50 2,60 2,50 2,70 3,60 5,80 8,30 13,00 20,70 32,60 56,90 92,70 154,40 227,80 321,20 9,50
1991 7,06 0,33 0,25 0,19 0,94 1,57 2,20 2,02 1,79 2,68 3,74 5,77 9,68 14,71 23,31 37,57 59,43 103,34 167,72 275,51 388,15 9,23
1986 9,20 0,47 0,22 0,30 0,83 1,08 1,09 1,13 1,58 2,17 3,55 6,01 9,79 16,18 23,36 40,15 67,08 109,03 154,26 180,47 253,06 8,30
1975 18,61 0,73 0,39 0,37 0,75 0,88 0,90 0,99 1,87 2,64 4,10 7,25 12,14 19,47 30,28 50,99 78,60 136,57 195,79 273,24 342,31 8,29
Font: Departament de Salut. Direcció General de Planificació i Recerca en Salut.
Notes:
- Defuncions per 1.000 habitants de cada grup d'edat.
- A partir de 2012, a més de les defuncions inscrites a Catalunya de la població resident, inclou les defuncions de la població resident a Catalunya inscrites en altres comunitats autònomes.
Taxa de mortalitat. Dones. Per grups d'edat Catalunya
De 0 anys D'1 a 4 anys De 5 a 9 anys De 10 a 14 anys De 15 a 19 anys De 20 a 24 anys De 25 a 29 anys De 30 a 34 anys De 35 a 39 anys De 40 a 44 anys De 45 a 49 anys De 50 a 54 anys De 55 a 59 anys De 60 a 64 anys De 65 a 69 anys De 70 a 74 anys De 75 a 79 anys De 80 a 84 anys De 85 a 89 anys De 90 a 94 anys De 95 anys i més Total
2020 2,00 0,08 0,07 0,04 0,14 0,11 0,19 0,21 0,38 0,65 1,05 1,93 3,12 4,38 6,72 11,07 20,45 46,22 93,98 184,14 341,97 10,05
2019 2,01 0,04 0,06 0,07 0,12 0,12 0,16 0,27 0,33 0,51 1,08 1,73 2,55 3,77 5,40 8,84 16,53 36,34 74,89 151,69 275,07 8,12
2018 2,10 0,12 0,04 0,05 0,11 0,14 0,14 0,29 0,38 0,59 0,89 1,69 2,78 4,11 5,79 9,05 17,00 37,52 78,26 165,75 295,69 8,52
2017 2,23 0,08 0,08 0,06 0,12 0,16 0,15 0,23 0,37 0,54 1,07 1,88 2,76 3,77 5,78 9,04 17,59 38,17 81,49 166,30 294,16 8,56
2016 2,26 0,12 0,06 0,06 0,12 0,12 0,19 0,23 0,36 0,62 1,05 1,89 2,57 3,97 5,53 8,95 18,22 37,60 80,08 156,50 274,39 8,20
2015 1,97 0,09 0,06 0,09 0,15 0,13 0,16 0,19 0,35 0,63 1,15 1,96 3,03 3,67 5,43 9,26 19,23 41,58 85,70 167,09 296,00 8,56
2014 2,33 0,12 0,06 0,09 0,09 0,19 0,20 0,29 0,35 0,74 1,15 1,71 2,91 3,81 5,41 9,42 19,26 38,91 81,59 154,94 273,94 7,98
2013 2,02 0,14 0,06 0,08 0,12 0,17 0,15 0,22 0,44 0,64 1,22 1,91 2,84 3,88 5,88 9,89 18,96 39,04 84,11 159,41 272,63 7,90
2012 2,74 0,08 0,09 0,04 0,15 0,16 0,22 0,29 0,42 0,73 1,38 2,10 2,66 3,96 5,83 10,52 19,97 42,65 90,48 169,48 308,47 8,23
2011 2,74 0,15 0,07 0,11 0,13 0,20 0,21 0,27 0,46 0,78 1,32 2,07 2,81 3,58 5,80 10,27 18,82 41,83 87,24 169,52 422,66 7,76
2010 2,57 0,12 0,04 0,07 0,11 0,17 0,21 0,24 0,44 0,90 1,42 2,01 2,94 3,92 5,71 10,43 20,42 43,30 88,60 174,21 385,08 7,69
2009 2,47 0,17 0,13 0,09 0,20 0,22 0,26 0,29 0,49 0,85 1,36 1,93 2,73 3,80 5,78 11,31 21,49 45,40 95,51 184,51 391,42 7,88
2008 2,90 0,10 0,10 0,10 0,10 0,20 0,20 0,30 0,50 0,80 1,50 2,10 2,90 3,90 6,20 11,60 22,50 47,90 96,60 189,20 391,20 8,00
2007 2,40 0,20 0,10 0,10 0,10 0,20 0,20 0,30 0,50 0,80 1,40 2,10 2,70 4,00 6,50 11,50 22,40 47,60 101,10 194,10 371,60 8,00
2006 2,60 0,10 0,10 0,10 0,10 0,20 0,20 0,30 0,50 0,90 1,30 2,10 2,80 3,90 6,30 11,50 23,20 47,60 99,10 193,00 341,70 7,80
2005 2,50 0,10 0,10 0,10 0,20 0,20 0,20 0,30 0,60 0,90 1,60 2,00 2,80 4,30 6,80 12,80 25,70 53,50 110,60 208,20 389,80 8,50
2004 2,80 0,20 0,10 0,10 0,20 0,20 0,20 0,40 0,60 1,00 1,30 2,10 2,80 4,30 7,10 12,50 24,40 50,30 105,40 192,60 341,70 8,00
2003 2,70 0,20 0,10 0,10 0,20 0,30 0,20 0,40 0,70 1,00 1,70 1,90 2,90 4,00 7,50 13,40 27,80 55,50 115,70 218,20 380,40 8,80
2002 2,70 0,10 0,10 0,10 0,30 0,30 0,30 0,50 0,70 1,00 1,60 2,00 2,80 4,40 7,40 13,40 27,30 55,40 111,10 203,70 353,00 8,50
2001 3,10 0,10 0,10 0,10 0,30 0,20 0,40 0,50 0,70 0,90 1,40 2,10 3,00 4,40 8,00 13,60 26,40 54,40 107,80 207,10 329,80 8,40
2000 3,36 0,25 0,08 0,14 0,33 0,28 0,33 0,46 0,67 1,01 1,37 1,90 2,84 4,43 7,78 13,64 27,54 56,64 111,49 212,26 324,11 8,38
1999 4,11 0,27 0,14 0,10 0,25 0,32 0,30 0,59 0,74 1,05 1,47 1,95 3,11 5,09 8,05 15,07 29,03 62,90 118,10 219,75 343,76 8,77
1998 3,50 0,30 0,10 0,10 0,30 0,30 0,40 0,50 0,70 1,10 1,40 2,10 3,20 5,20 8,20 14,90 30,20 61,00 117,80 208,80 307,90 8,50
1997 4,00 0,20 0,10 0,10 0,30 0,30 0,40 0,70 0,70 1,10 1,50 2,20 3,20 5,20 8,90 15,60 30,00 60,90 121,30 203,20 305,60 8,36
1996 3,40 0,20 0,20 0,10 0,30 0,40 0,60 0,80 0,90 1,10 1,50 2,20 3,10 5,00 8,00 15,10 29,60 59,60 118,90 204,10 345,50 8,00
1991 5,86 0,24 0,18 0,15 0,42 0,51 0,62 0,60 0,77 1,20 1,69 2,60 3,55 5,95 10,26 18,46 35,07 70,75 130,99 232,66 336,83 8,00
1986 6,65 0,38 0,16 0,21 0,31 0,31 0,40 0,49 0,71 1,06 1,73 2,61 4,29 6,46 11,59 20,76 42,35 80,06 136,02 187,59 210,48 7,30
1975 15,26 0,62 0,37 0,28 0,32 0,42 0,41 0,56 1,08 1,59 2,49 3,89 5,97 9,79 15,98 31,32 58,36 99,54 155,94 240,23 237,44 7,58
Font: Departament de Salut. Direcció General de Planificació i Recerca en Salut.
Notes:
- Defuncions per 1.000 habitants de cada grup d'edat.
- A partir de 2012, a més de les defuncions inscrites a Catalunya de la població resident, inclou les defuncions de la població resident a Catalunya inscrites en altres comunitats autònomes.

Darrera actualització: 14 de juliol de 2022.

DEF

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Estadística de defuncions (DEF).

Nota metodològica

Definició de conceptes

Taxa bruta de mortalitat
Quocient entre el nombre de defuncions registrades en un any determinat i la població a meitat del període. S'expressa en tant per mil.

Aspectes metodològics

Les estadístiques del moviment natural de la població tenen com a font les declaracions fetes en el Registre Civil en el moment de la inscripció d'un naixement, defunció o matrimoni, on s'emplena una butlleta estadística del fet. Fins al 2011 les dades fan referència a les inscripcions registrades a Catalunya de persones que hi resideixen. A partir del 2012 s'hi afegeixen els esdeveniments de residents a Catalunya que han estat inscrits en altres comunitats autònomes. El desglossament territorial de les dades es fa segons el lloc de residència: per als naixements, el de la mare; per a les defuncions, el del difunt; i per als matrimonis, el lloc on el matrimoni estableix la residència.

La font original de les dades de defuncions segons les causes de mort són les butlletes estadístiques de defunció provinents dels registres civils de Catalunya. A partir de 1983 el Departament de Salut s'encarrega de la selecció i codificació de la causa bàsica de mort.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".