Saltar al contingut principal

Població ocupada resident. Per residència i lloc de treball. Comarques i Aran, i àmbits

Població ocupada resident. Per residència i lloc de treball. Comarques i àmbits 2011
Residents que treballen total=" (a)" Residents que treballen a la comarca/ àmbit=" (b)" Residents que treballen fora de la comarca/àmbit=" (c)" Residents que treballen a més d'un municipi No residents que treballen a la omarca/àmbit=" (d)" Llocs de treball localitzats a la comarca/àmbit=" (e) = (b)+ (d)" Diferència=" (f) = (e)- (a)"
Alt Camp 18.440 11.925 4.653 1.862 5.368 17.292 -1.148
Alt Empordà 53.228 42.042 5.798 5.388 3.894 45.936 -7.292
Alt Penedès 44.409 29.071 11.210 4.127 9.904 38.975 -5.434
Alt Urgell 9.402 6.696 1.867 840 601 7.297 -2.105
Alta Ribagorça 1.875 1.308 360 207 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1.332 -543
Anoia 45.483 28.511 12.803 4.169 4.921 33.433 -12.050
Bages 72.169 53.709 11.618 6.842 7.423 61.132 -11.037
Baix Camp 73.438 46.104 20.363 6.971 10.047 56.151 -17.287
Baix Ebre 28.813 21.757 4.000 3.055 3.909 25.666 -3.147
Baix Empordà 48.660 35.645 8.247 4.768 3.166 38.810 -9.850
Baix Llobregat 329.732 187.087 112.573 30.071 97.307 284.395 -45.337
Baix Penedès 34.600 19.031 12.280 3.290 5.581 24.612 -9.988
Barcelonès 918.933 713.555 143.850 61.528 257.576 971.131 52.198
Berguedà 15.472 10.495 3.309 1.668 1.189 11.684 -3.788
Cerdanya 8.975 6.549 1.169 1.257 501 7.051 -1.924
Conca de Barberà 8.332 5.875 1.625 833 2.346 8.221 -111
Garraf 60.132 32.534 22.297 5.301 4.499 37.032 -23.100
Garrigues 8.012 5.116 2.088 809 1.587 6.703 -1.309
Garrotxa 23.500 18.542 2.897 2.061 2.557 21.098 -2.402
Gironès 78.387 57.937 13.168 7.282 18.924 76.862 -1.525
Maresme 168.913 95.728 56.339 16.845 17.064 112.792 -56.121
Montsià 25.881 18.378 4.738 2.765 1.572 19.951 -5.930
Noguera 15.404 10.379 3.470 1.555 1.898 12.277 -3.127
Osona 62.356 48.067 7.697 6.592 4.987 53.054 -9.302
Pallars Jussà 5.401 3.744 815 843 289 4.033 -1.368
Pallars Sobirà 3.234 2.235 376 623 289 2.524 -710
Pla d'Urgell 15.746 9.995 4.112 1.639 2.749 12.744 -3.002
Pla de l'Estany 14.096 8.791 3.977 1.328 2.588 11.379 -2.717
Priorat 3.924 2.524 941 459 519 3.043 -881
Ribera d'Ebre 8.655 6.431 1.460 764 1.784 8.215 -440
Ripollès 11.261 8.421 1.792 1.048 912 9.333 -1.928
Segarra 9.891 7.024 1.910 956 1.884 8.909 -982
Segrià 84.458 68.634 8.356 7.468 6.922 75.556 -8.902
Selva 65.976 42.617 17.045 6.314 12.396 55.013 -10.963
Solsonès 5.674 4.368 739 566 706 5.074 -600
Tarragonès 97.067 70.617 18.073 8.377 22.361 92.978 -4.089
Terra Alta 5.047 3.432 885 730 458 3.890 -1.157
Urgell 14.558 10.089 3.097 1.372 2.512 12.602 -1.956
Val d'Aran 4.494 3.716 461 317 371 4.087 -407
Vallès Occidental 364.439 235.559 95.059 33.821 85.854 321.412 -43.027
Vallès Oriental 165.449 102.196 47.366 15.888 40.229 142.425 -23.024
Metropolità 1.947.467 1.746.745 42.569 158.153 85.411 1.832.156 -115.311
Comarques Gironines 295.107 247.378 19.541 28.188 11.053 258.431 -36.676
Camp de Tarragona 201.200 168.973 13.725 18.502 8.713 177.686 -23.514
Terres de l'Ebre 68.396 55.369 5.713 7.314 2.353 57.722 -10.674
Ponent 148.069 125.282 8.988 13.799 3.507 128.789 -19.280
Comarques Centrals 155.671 120.910 19.093 15.668 10.034 130.944 -24.727
Alt Pirineu i Aran 33.382 24.924 4.372 4.086 1.401 26.324 -7.058
Penedès 184.624 119.861 47.876 16.887 14.191 134.052 -50.572
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.
Nota: El Cens 2011 inclou dades provinents d'enquesta. Els resultats han estat convenientment arrodonits i es mostren sense decimals. Per aquesta raó algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació per sexe, edat o territori.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 30 de juny de 2014.

CENSPH

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Cens de població i habitatges (CENSPH).

Nota metodològica

Definició de conceptes

Població ocupada
Persones de 16 anys i més que han treballat en una ocupació de forma remunerada, com a mínim una hora durant la setmana de referència, per compte propi o d'altri, incloent-hi les persones temporalment absents que esperen la seva reincorporació. Cal destacar el subcol·lectiu de la població ocupada assalariada que s'obté classificant la població segons la situació professional.

Aspectes metodològics

El cens de població es defineix com el conjunt d'operacions que consisteixen a recopilar, resumir, valorar, analitzar i publicar les dades de caràcter demogràfic, cultural, econòmic i social dels habitants del país i de les seves divisions politicoadministratives referides a un moment donat. Aquesta operació va dirigida a les persones que resideixen en habitatges (ja siguin habitatges familiars o allotjaments) o en establiments col·lectius (hotels, residències, asils, etc.).

Els censos són recomptes exhaustius de la població i totes les persones interrogades tenen l'obligació de contestar amb exactitud. Els censos estan protegits i només se'n poden difondre dades com a informació de caràcter numèric agregat.

Els qüestionaris utilitzats en els diferents censos i padrons no han inclòs sempre les mateixes preguntes ni els mateixos conceptes i, per tant, hi poden haver variacions d'un any a l'altre.

Els Censos de població i habitatges 2011 són una operació estadística d'àmbit estatal, duta a terme per l'Institut Nacional d'Estadística (INE) i que es realitza per primera vegada per mandat europeu. La data de referència és l'1 de novembre del 2011. L'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) ha col·laborat amb l'INE en la fase de disseny del projecte, donant suport a la campanya de comunicació a Catalunya i participant en el tractament de la informació de determinades variables censals.

Es presenten dades de la població segons la relació amb l'activitat, que inclou informació sobre la professió, la situació professional, les branques d'activitat i els sectors d'activitat. Així mateix, s'incorporen les dades de les feines no remunerades.

En les diverses operacions estadístiques el concepte d'ocupat no va ser sempre el mateix. La comparabilitat entre les dades del dos darrers censos es veu afectada per la no coincidència de les diferents opcions de resposta en la pregunta de relació amb l'activitat; així, l'any 2011 no existeixen les opcions "feines de la llar" i "rebent algun tipus d'ensenyament", que s'han formulat en preguntes a part.

Per a l'any 2011 s'han fet servir la Classificació catalana d'activitats econòmiques 2009 (CCAE-2009) i la Classificació catalana d'ocupacions (CCO-2011).

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".