Saltar al contingut principal

Població desocupada. Per temps de cerca d'ocupació i sexe

Població desocupada. Per temps de cerca d'ocupació i sexe Catalunya
Menys d'1 any Homes Dones 1 any i més Homes Dones No classificables Homes Dones Total Homes Dones
2023 208,9 101,0 107,9 131,3 67,8 63,5 23,7 12,6 11,1 363,9 181,5 182,5
2022 213,7 102,6 111,1 144,6 71,2 73,4 18,5 9,8 8,7 376,8 183,5 193,3
2021 230,9 112,1 118,8 201,6 88,7 113,0 17,6 8,6 9,0 450,1 209,3 240,7
2020 289,7 147,9 141,8 155,4 73,7 81,6 37,2 16,6 20,6 482,3 238,3 244,0
2019 219,8 109,5 110,2 169,6 86,1 83,6 37,0 18,7 18,3 426,4 214,3 212,1
2018 208,0 104,5 103,6 197,5 100,0 97,5 30,9 14,5 16,4 436,4 219,0 217,4
2017 221,8 106,3 115,4 255,4 125,8 129,6 30,1 16,4 13,7 507,2 248,5 258,7
2016 228,8 113,0 115,8 337,9 161,6 176,3 27,0 15,0 12,0 593,6 289,6 304,1
2015 262,2 128,7 133,6 419,2 216,4 202,8 21,6 11,8 9,9 703,1 356,9 346,2
2014 276,6 142,3 134,4 467,8 257,6 210,3 28,8 14,8 14,0 773,3 414,6 358,7
2013 349,5 185,3 164,3 512,2 287,2 224,9 31,5 16,3 15,2 893,2 488,9 404,4
2012 376,3 201,4 174,9 470,7 268,2 202,5 33,8 17,9 15,8 880,7 487,5 393,2
2011 355,7 195,3 160,5 375,3 214,3 161,0 28,9 15,9 13,0 760,0 425,5 334,5
2010 365,0 211,9 153,1 307,8 180,4 127,4 23,9 11,4 12,5 696,7 403,7 293,0
2009 444,6 269,5 175,1 166,5 92,2 74,3 25,7 13,3 12,4 636,9 375,1 261,8
2008 262,4 154,1 108,4 64,4 34,2 30,3 22,7 11,9 10,8 349,6 200,1 149,5
2007 163,6 80,0 83,6 54,9 25,9 29,0 29,0 15,5 13,6 247,5 121,4 126,1
2006 162,3 76,4 85,9 54,4 22,9 31,4 25,4 12,1 13,3 242,1 111,5 130,6
2005 169,6 84,9 84,7 60,0 27,5 32,5 20,8 10,3 10,4 250,4 122,8 127,6
2004 196,1 93,2 102,9 131,7 62,1 69,6 13,6 5,1 8,5 341,3 160,3 181,0
2003 191,8 94,0 97,8 143,3 62,1 81,2 14,2 7,2 7,0 349,3 163,3 186,0
2002 183,0 85,9 97,1 129,4 55,2 74,1 16,4 6,8 9,6 328,7 147,9 180,8
Unitats: Milers (mitjanes anuals).
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.
Nota: No classificables: Persones desocupades que ja han trobat una ocupació.

Darrera actualització: 20 de febrer de 2024.

EPA

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Enquesta de població activa (EPA).

Nota metodològica

Definició de conceptes

Població desocupada
Persones de 16 anys i més que no treballen, cerquen feina i estan disponibles per treballar. Inclou els que cerquen la primera feina i els que ja han treballat anteriorment.

Aspectes metodològics

L'Enquesta de població activa (EPA) és la principal font d'informació del mercat de treball. L'EPA és una investigació per mostreig de caràcter continu duta a terme a tot el territori espanyol per l'INE, de periodicitat trimestral. Les dades que es presenten a l'Anuari, però, corresponen a les mitjanes anuals dels resultats trimestrals relatius als següents conceptes:

  • població activa
  • taxa d'activitat
  • població ocupada
  • taxa d'ocupació
  • població desocupada
  • taxa d'atur

L'Idescat elabora una ampliació de resultats anuals de l'EPA que permet analitzar aquestes variables amb més detall i per col·lectius específics:

  • població ocupada (per tipus de jornada, per temps en l'ocupació actual)
  • població ocupada assalariada
  • tipus de llars segons la relació dels seus membres amb l'activitat econòmica

Els termes Agricultura i Indústria fan referència a les seccions A (Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca) i B-E (Indústries extractives, manufactureres, energia, aigua i residus) de la CCAE-2009.

Fins al 2007 l'activitat econòmica es classifica segons la Classificació catalana d'activitats econòmiques 1993 Revisió 1 (CCAE Rev.1). A partir del 2008, segons la nova CCAE-2009.

Les dades relatives al període 2002-2013 han estat revisades al maig del 2014, ja que les noves poblacions de referència basades en el Cens de població i habitatges 2011 i la introducció de nous criteris en el calibratge dels factors d'elevació han obligat a recalcular les sèries de l'Enquesta de població activa per al període esmentat. Més informació a: Enquesta de població activa. Revisió de les sèries 2005-2013.

Podeu obtenir més informació d'aquesta estadística a la metodologia.