Saltar al contingut principal

Població desocupada. Segons que percebi subsidi o prestació per desocupació i sexe

Població desocupada. Segons que percebi subsidi o prestació per desocupació i sexe Catalunya
Rep subsidi o prestació Homes Dones No rep subsidi o prestació Homes Dones Total Homes Dones
2023 115,0 56,7 58,3 237,2 119,6 117,6 363,9 181,5 182,5
2022 121,4 62,6 58,8 244,0 115,4 128,6 376,8 183,5 193,3
2021 137,4 68,0 69,4 295,5 132,4 163,0 450,1 209,3 240,7
2020 149,8 80,4 69,4 320,3 151,1 169,2 482,3 238,3 244,0
2019 126,2 68,0 58,2 290,4 140,6 149,8 426,4 214,3 212,1
2018 121,1 64,9 56,1 304,9 147,8 157,1 436,4 219,0 217,4
2017 132,1 69,2 62,9 365,7 174,7 191,0 507,2 248,5 258,7
2016 160,2 84,6 75,7 421,1 197,4 223,7 593,6 289,6 304,1
2015 196,1 109,8 86,4 497,1 241,1 256,0 703,1 356,9 346,2
2014 233,8 145,7 88,1 524,2 259,9 264,3 773,3 414,6 358,7
2013 301,6 185,8 115,8 576,9 293,1 283,7 893,2 488,9 404,4
2012 305,0 183,8 121,1 564,4 297,7 266,7 880,7 487,5 393,2
2011 273,0 170,9 102,1 481,4 252,0 229,3 760,0 425,5 334,5
2010 296,2 189,2 107,0 398,1 212,9 185,2 696,7 403,7 293,0
2009 252,9 163,7 89,2 381,3 209,5 171,8 636,9 375,1 261,8
2008 112,3 72,3 40,0 236,0 126,5 109,4 349,6 200,1 149,5
2007 74,8 43,2 31,7 170,9 76,8 94,1 247,5 121,4 126,1
2006 64,0 35,5 28,5 176,1 75,1 101,0 242,1 111,5 130,6
2005 65,3 37,1 28,3 180,9 82,9 98,0 250,4 122,8 127,6
2004 76,5 40,6 35,9 264,4 119,5 144,8 341,3 160,3 181,0
2003 69,0 37,1 31,9 279,3 125,6 153,7 349,3 163,3 186,0
2002 73,0 39,2 33,8 255,4 108,6 146,9 328,7 147,9 180,8
Unitats: Milers (mitjanes anuals).
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.

Darrera actualització: 20 de febrer de 2024.

Nota metodològica

Definició de conceptes

Beneficiari de prestacions per desocupació
Treballador en situació legal de desocupació que al final del període estadístic rep alguna de les següents prestacions: prestacions contributives per desocupació, prestacions assistencials econòmiques i renda activa d'inserció laboral.
Població desocupada
Persones de 16 anys i més que no treballen, cerquen feina i estan disponibles per treballar. Inclou els que cerquen la primera feina i els que ja han treballat anteriorment.

Aspectes metodològics

L'Enquesta de població activa (EPA) és la principal font d'informació del mercat de treball. L'EPA és una investigació per mostreig de caràcter continu duta a terme a tot el territori espanyol per l'INE, de periodicitat trimestral. Les dades que es presenten a l'Anuari, però, corresponen a les mitjanes anuals dels resultats trimestrals relatius als següents conceptes:

  • població activa
  • taxa d'activitat
  • població ocupada
  • taxa d'ocupació
  • població desocupada
  • taxa d'atur

L'Idescat elabora una ampliació de resultats anuals de l'EPA que permet analitzar aquestes variables amb més detall i per col·lectius específics:

  • població ocupada (per tipus de jornada, per temps en l'ocupació actual)
  • població ocupada assalariada
  • tipus de llars segons la relació dels seus membres amb l'activitat econòmica

Els termes Agricultura i Indústria fan referència a les seccions A (Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca) i B-E (Indústries extractives, manufactureres, energia, aigua i residus) de la CCAE-2009.

Fins al 2007 l'activitat econòmica es classifica segons la Classificació catalana d'activitats econòmiques 1993 Revisió 1 (CCAE Rev.1). A partir del 2008, segons la nova CCAE-2009.

Les dades relatives al període 2002-2013 han estat revisades al maig del 2014, ja que les noves poblacions de referència basades en el Cens de població i habitatges 2011 i la introducció de nous criteris en el calibratge dels factors d'elevació han obligat a recalcular les sèries de l'Enquesta de població activa per al període esmentat. Més informació a: Enquesta de població activa. Revisió de les sèries 2005-2013.

Podeu obtenir més informació d'aquesta estadística a la metodologia.